Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề NC số 1 Nguyễn Anh Tuấn 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phước Duy
Ngày gửi: 20h:08' 16-05-2018
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 519
Số lượt thích: 0 người
Mời Bạn Ghé Qua www.LePhuoc.com để tải về nhiều đề miễn phí file word

Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Hóa)
LUYỆN ĐỀ HÓA HỌC NÂNG CAO 2018 – ĐỀ SỐ 01
Câu 1: Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch vào dung dịch là:
A. Dung dịch chuyển từ màu vàng thành không màu
B. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng
C. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam
D. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam
Câu 2: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Hiện tượng xảy ra là:
A. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. B. Có kết tủa keo trắng, kết tủa không tan
C. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên D. Không có kết tủa, có khí bay lên
Câu 3: Thành phần chính của supephotphat kép là
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Phenol không phản ứng với chất nào sau đây
A. B. C. D. 
Câu 5: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra
A. sự khử ion B. sự oxi hoá ion C. sự oxi hoá ion D. sự khử ion 
Câu 6: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyền vượt quá tiêu chuẩn cho phép?
A. và CO B. và C. và D. và 
Câu 7: Cho dãy các chất: Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 8: Oxit nào sau đây là oxit axit?
A. B. C. D. 
Câu 9: Muối natri của amino axit nào sau đây được dùng để sản xuất mì chính (bột ngọt)?
A. Alanin B. Valin C. Lysin D. Axit glutamic
Câu 10: Chất nào sau đây có đồng phân hình học
A. B. 
C. D. 
Câu 11: Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?
A. Glucozơ B. Tinh bột C. Fructozơ D. Saccarozơ
Câu 12: Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 13: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí (đktc), thu được 14,08 gam và 2,88 gam Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là
A. 3,84 gam B. 2,72 gam C. 3,14 gam D. 3,90 gam
Câu 14: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và (trong điều kiện không có không khí) thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 113 B. 95 C. 110 D. 103
Câu 15: Axit malic là hợp chất hữu cơ tạp chức, có mạch cacbon không phân nhánh, là nguyên nhân chính gây nên vị chua của quả táo. Biết rằng 1 mol axit malic phản ứng được với tối đa 2 mol Công thức của axit malic là
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho các phản ứng sau

Số phản ứng sinh ra đơn chất là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 17: Hòa tan 13,68 gam muối vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi
 
Gửi ý kiến