Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề nghỉ dịch khối 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Thị Sen
Ngày gửi: 13h:37' 25-03-2020
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH VI RÚT NCOv
KHỐI 3
Bài 1: Đặt tính rồi tính
162 + 370            728 – 245              315 + 315         478 – 178
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
642 + 287          386 + 604             740 – 723         558 – 281
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 1: Đặt tính rồi tính
213 × 3            374 × 2           8 × 113              121 × 6
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
152 × 4           6 × 109           303 × 3               5 × 176
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Đặt tính rồi tính
82 : 4            75 : 3            79 : 6        87 : 5         98 : 7
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

381 : 3            250 : 6           587 : 4       727 : 8       634 : 7 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3148 : 6          4347 : 8        1239 : 5         2565 : 8       9726 : 3
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III/ Góc vuông, góc không vuông
Bài 1: Hình bên có ....... góc vuông

Có ......... góc không vuông
Bài 2: Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông có trong hình bên:

IV/ Tìm x; Y
Bài 1: Tìm x
x × 7 = 42           28 : x = 4              49 : x = 7 375 : 3
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 472 – x = 50 : 5       x : 4 = 200 : 5           x × 5 = 237 – 137
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Tìm Y
Y : 5 = 37 × 3      Y × 6 = 84 : 4            56 : Y = 21 : 3
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Y : 8 = 115 - 7       Y × 9 = 183 × 3         Y : 9 = 137 x 7
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Điền dấu >;<,= vào chỗ trống
5m 6cm   ……..    560cm
2m 4cm    ……..    240cm
5dam 6dm ………  506dm
3hm 4dam  ……… 34m
1m 3cm ………..   104cm
6dm 8mm   ……..    680mm
9m 7dm    ……..    99dm
5m 17cm ………  517cm
420mm  ……… 4dm 2mm
8dam 5m ………..   85m

Bài 3: Tính

8 dam + 5dam =……………
.............................................
56 dm × 8 = ……………..
403cm – 58cm = ………….......................
136 mm : 2 = ……………...................
12km × 8 = …………………................
69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km
……………………………….
……………………………….
……………………………….
63m – 14m : 7
…………………………
…………………………
…………………………
42km : 7 + 348km
……………………………
……………………………
……………………………

14cm × 3 : 2
……………………………….
……………………………….
……………………………….
63l : 7 + 159l
…………………………
…………………………
…………………………
28kg × 2 × 3
……………………………
……………………………
……………………………

5m × 7 – 16m
……………………………….
……………………………….
……………………………….
7kg × 4 : 2
…………………………
…………………………
…………………………
9hm × 7 : 3
……………………………
……………………………
……………………………

11kg × 6 – 6kg
……………………………….
……………………………….
……………………………….
7m × 4 – 20dm
…………………………
…………………………
…………………………
600kg : 2 – 63kg
……………………………
……………………………
……………………………

Bài 4: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới xong?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bài 5: Trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái số táo 1/7. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả táo?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bài 6: Một hộp xà phòng nặng 78g. Người ta đã dùng hết số xà phòng đó. Hỏi trong hộp còn lại bao nhiêu gam xà phòng?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
IX/ Gấp một số lên nhiều lần
Bài 1: Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?
Tóm tắt
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Bài giải
………………………………………………
………………………………………………..
…………………………………………..……
…………………………………….….………
……………………………………..…………

Bài 2: Đàn gà nhà Lan có 6 con gà trống, số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà?
Tóm tắt
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
Bài giải
………………………………………………….....
………………………………………………..…...
…………………………………………..………...
…………………………………….….…………...
……………………………………..……………...

Bài 3: Trong đợt Kế hoạch nhỏ, lớp 3A thu được 87kg giấy vụn, lớp 3B thu được số giấy vụn gấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?
Tóm tắt
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
Bài giải
………………………………………………….....
………………………………………………..…...
…………………………………………..………...
…………………………………….….…………...
……………………………………..……………...

X/ Giảm đi một số lần
Bài 1: Trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi đã hái bao nhiêu quả bưởi?
Tóm tắt
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
Bài giải
………………………………………………….....
………………………………………………..…...
…………………………………………..………...
…………………………………….….…………...
……………………………………..……………...

Bài 2: Một cửa hàng có 45 bao gạo. Sau khi bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao gạo?
Tóm tắt
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………...
Bài
 
Gửi ý kiến