Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ NGHỈ DỊCH LỚP 3 TOÁN &TV (HAY)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Quốc Nguyễn
Ngày gửi: 19h:11' 29-03-2020
Dung lượng: 179.0 KB
Số lượt tải: 896
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Cao Việt)
BÀI TẬP TỰ LUYỆN LỚP 3
Họ và tên: …………………………..; Lớp 3/……; Trường TH Sông Nhạn
MÔN TOÁN
ĐỀ 1
A.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu 1. Số chín nghìn tám trăm mười hai viết là:
A. 92                B. 902                                   C. 9812 D.912
Câu 2. Số liền trước số 7895 là:
A. 6895 B. 8895 C. 7894 D. 7896
Câu 3. Chu vi hình vuông là 96 cm. Độ dài cạnh hình vuông là:
A. 30cm B. 30cm C. 24cm D. 48cm
Câu 4. Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?
A. 8 lần                                   B. 7 lần                                   C. 9 lần
Câu 5.  Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
A. 102                                       B. 101                                      C. 123
Câu 6. Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là::
A. 210                                       B. 220                                       C. 120
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a. 2017+ 2195 b. 4309 – 815 c. 1305 x 7 d. 1537: 3
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Tính giá trị các biểu thức sau:
(100 + 11 ) x 8; 132 x ( 37 - 29); 64 : ( 4 x 2); 120 : ( 36 : 6)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 : Điền số thích hợp vào chỗ trống:
2 dam 4m = .......m; 7 hm 50 m =.......m ; 17 hm 5 dam = ........dam
530 m = ....hm......m; 860m =......hm ....dam; 54 m = ......dam...m
Bài 4: Tìm X
X - (32+12) = 321 X + 124 = 351 X x 9 = 981 X : 7 = 143 312 : X = 6
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Buổi sáng cửa hàng gạo của bà Ba bán được 126 kg gạo, buổi chiều số gạo bán được giảm 3 lần. Hỏi cả ngày cửa hàng bà Ba bán được bao nhiêu gạo?
Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Lớp trưởng chia 1 hộp phấn to gồm 100 viên vào các hộp phấn nhỏ mỗi hộp 5 viên, sau đó bạn ấy lại phát số hộp phấn đó cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được bao nhiêu hộp phấn?
Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7*: Tìm số biết rằng lấy số đó cộng với 125 được bao nhiêu đem chia cho 6 thì có kết quả là 50.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐỀ 2
A.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau: Câu 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
A. 10 giờ 9 phút     B. 10 giờ 19 phút
C. 2 giờ 10 phút  D. 10 giờ 2 phút                                      Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là:
A. 24            B. 36           C. 54            D. 55
Câu 3 : 3m 8cm =  .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 38           B. 380             C. 308             D. 3800 Câu 4: Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét?
A. 200 m                          C. 2 m B. 20 m     D. 2000 m
Câu 5: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là:

A. 1                B. 2               C. 3                 D. 4                    Câu 6. Kết quả biểu thức 12356 + 62154 : 9 = ……
A. 29262 B. 39262 C. 19262 D. 18262
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a. 1624 + 3157 b. 517 – 333 c. 214 x3 d. 533: 5
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Tìm X:
a. X x 8 = 240 x3 b. X: 7 = 300 – 198 c. X – 271 = 729: 9
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức
a. 103 x 5 – 243 b. 291 + 117 x 7 c. 210 - 927: 9
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Điền dấu <; >; =
1kg….913g; 30dm….3000mm; 1/4 giờ….25 phút; 12hm…..10km
Bài 5:Trên xe buýt có 45 người.Tới bến thứ nhất có thêm 9 người lên xe.Tới bến thứ hai có 17 người xuống xe. Hỏi trên xe còn bao nhiêu người?
 
Gửi ý kiến