Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE ON 03VAO LOP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:37' 13-06-2018
Dung lượng: 77.1 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6MÔN : Toán
Thời gian làm bài : 60 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)Chọn đáp án đúng ghi vào giấy thi cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Tỉ số phần trăm của 135 và 200 là:
A. 67,5 % B. 29,8% C. 13,5% D. 6,75%
Câu 2: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 144 m. Chiều dài bằng chiều rộng. Tìm chiều dài vườn hoa đó? A. 90m B. 27m C. 45m D. 54m
Câu 3: Chữ số cần viết vào ô trống của số 17( để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là bao nhiêu? A. 4 B. 0 C. 7 D. 6
Câu 4: Trong các phân số : ; ; ; phân số nào nhỏ nhất?
A. B. C. D. 
B: TỰ LUẬN(8 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức sau:(32,5 + 28,3 2,7 – 108,91) 2013
Câu 2. (1 điểm)Tìm x: a/ x -
6
7 = b/ : x + = 
Câu 3. (2 điểm) Tại một kho gạo, lần thứ nhất người ta xuất đi 25 tấn gạo, lần thứ hai người ta xuất đi 20 tấn gạo. Số gạo còn lại trong kho bằng 97% số gạo có lúc đầu. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo ?
Câu 4.(2 điểm)Cho tam giác MNQ vuông ở M, có cạnh MN bằng 21cm, MQ bằng 20cm. Điểm K nằm trên cạnh MN sao cho KM bằng 5,25cm. Từ K kẻ đường thẳng song song với MQ cắt cạnh NQ ở E. Tính độ dài đoạn KE?
Câu 5. (1 điểm) Tính nhanhBiểu điểm chấm:
A. Trắc nghiệm:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4

D
C
A
D

B. Tự luận: Câu 1. (1 điểm)
(32,5 + 28,3 2,7 – 108,91) 2013
= (32,5 + 76,41 – 108,91) 2013
= ( 108,91 – 108,91) 2013
= 0 2013
= 0

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

Câu 2: 2 điểm

a/ x -
6
7 = 
x = 0,5 điểm
x = 0,5 điểm


b/ : x + = 
 : x = 0,25 điểm
 : x = 0,25 điểm
x = 0,25 điểm
x = 0,25 điểm

Câu 3: (2 điểm):
Số gạo xuất đi trong hai lần là:
25 + 20 = 45 (tấn)
Số gạo xuất đi chiếm số phần trăm số gạo ban đầu là:
100 - 97 = 3 (%)
Số gạo lúc đầu trong kho có là:
45 : 3 X 100 = 1500 (tấn)
Đáp số: 1500 tấn
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ

Câu 4.(2 điểm): GV tự chia nhỏ thang điểm.

NK E
M Q
- Từ E hạ đường cao EH vuông góc với MN thì độ dài đoạn thẳng EH bằng độ dài đoạn thẳng KM và bằng 5,25cm.
- Diện tích tam giác EMQ là:
(20 x 5,25) : 2 = 52,5 (cm2)
- Diện tích tam giác MNQ là:
(20 x 21) : 2 = 210 (cm2)
- Diện tích tam giác EMN là:
210 – 52,5 = 157,5 (cm2)
- Độ dài đoạn thẳng KE là:
157,5 x 2 : 21 = 15 (cm)
Đáp số: 15 cm

Câu 5. (1 điểm) GV tự chia nhỏ thang điểm.

= (1-) + (1-) + (1-) +
 
Gửi ý kiến