Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE ON 05-06 VAO LOP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:40' 13-06-2018
Dung lượng: 150.7 KB
Số lượt tải: 325
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 5ÔN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 6 Môn toán 6-Thời gian:60’
Bài 1.(2,5 đ) Thực hiện phép tính : ( Tính hợp lí nếu có thể)
a) 25,97 + 6,54 + 103,46 b) c) 
Bài 2.(2 đ) Tìm x biết : a) b) 
Bài 3. (2 đ) So sánh các phân số sau:
a) và b) và c) và 
Bài 4.(1,5 đ) Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 210 km.
Tính vận tốc của mỗi ôtô biết vận tốc của ôtô đi từ A
lớn hơn vận tốc ôtô đi từ B là 5km/h ? Bài 5:.(2 đ) Cho tam giác ABC có MC = BC,
BK là đường cao của tam giác ABC,
MH đường cao của tam giác AMC có
AC là đáy chung. So sánh độ dài BK và MH ?
(((((((((((((
ĐỀ 6ÔN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
Môn toán 6 - Thời gian:60’
Bài 1: Thực hiện phép tính : ( Tính hợp lí nếu có thể)
a) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 b) 17,58 . 43 + 57 . 17,58
c) (1 + 3 + 5 + … + 2007 + 2009 + 2011)(125125.127 – 127127.125)
Bài 2: Thực hiện phép tính
a) b) 
Bài 3: Tìm x biết:
a) b) (7.13 + 8.13): ( - x) = 39 c) 
Bài 4:Cho phân số có b - a = 21. Phân số sau khi rút gọn thì được phân số .
Tìm phân số ?
Bài 5: So sánh hai số A và B biết
; 
Bài 6: Cho hình vuông ABCD có cạnh 9cm. Trên đoạn BD lấy điểm E và P sao cho BE = EP = PD.
a) Tính diện tích hình vuông ABCD. b) Tính diện tích hình AECD

ĐÁP ÁN

Bài 1.(2,5 đ) Thực hiện phép tính : ( Tính hợp lí nếu có thể)
a) 25,97 + 6,54 + 103,46 = 25,97 + ( 6,54 + 103,46) ( 0,25đ )
= 25,97 + 110 = 135, 97. ( 0,5đ )
b) = 75.(136 + 64) ( 0,25đ )
= 75. 200 = 15 000 ( 0,5đ )
c) = ( 0,5đ )
= ( 0,5đ )
Bài 2.(2 đ) Tìm x biết :
a) ( 0,5đ )
 ( 0,5đ )
b) ( 0,5đ )
 ( 0,5đ )
Bài 3. (2 đ) So sánh các phân số sau:
a) và ( 0,25đ )
Vì nên < ( 0,25đ )
b) và Vì nên < ( 0,5đ )
c) Ta có : và ( 0,5đ )
nên ( 0,5đ )

Bài 4.(2 đ) Tổng vận tốc của hai xe : 210 : 2 = 105 km/h ( 0,5đ )
Vận tốc của ô tô đi từ A : ( 105 + 5 ) : 2 = 55 km/h ( 0,5đ )
Vận tốc của ô tô đi từ A : ( 105 - 5 ) : 2 = 50 km/h ( 0,5đ )

Bài 5:.(2 đ) Cho tam giác ABC có MC = BC,
BK là đường cao của tam giác ABC,
MH đường cao của tam giác AMC có
AC là đáy chung. So sánh độ dài BK và MH ?

Vì tam giác ABC và tam giác AMC có cùng chiều cao ứng với đỉnh A
Mà MC = BC nên SABC = 4SAMC. ( 1 đ )
Mặt khác : BK và MH là 2 chiều cao ứng với cạnh AC ( 0,5đ )
Nên BK = 4MH. ( 0,5đ )

Bài 1: Thực hiện phép tính : ( Tính hợp lí nếu có thể)
a) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 = ( 11,3 + 8,7 ) + ( 6,9 + 13,1)
= 20 + 20 = 40
b) 17,58 . 43 + 57 . 17,58 = 17,
 
Gửi ý kiến