Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ ÔN CHƯƠNG 1,2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần cung
Ngày gửi: 22h:36' 22-10-2017
Dung lượng: 195.5 KB
Số lượt tải: 370
Số lượt thích: 1 người (Trần Thanh Tâm)
ĐỀ ÔN
Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x = 4cos(5(t + () cm. Thời gian để vật đi được quãng đường s = 10 cm kể từ lúc t = 0 là
A.  B.  C.  D. 
Câu 2: Tiếng nhạc trong phòng có mức cường độ âm 65 dB. Biết cường độ âm chuẩn bằng 10(12 W/m2. Cường độ âm của tiếng nhạc trong phòng xấp xỉ bằng
A. 3,16.10(6 W/m2. B. 3,16.10+6 W/m2. C. 3,16.10(19 W/m2. D. 3,16.10+18 W/m2.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Biên độ và cơ năng của vật giảm dần theo thời gian.
B. Động năng và thế năng của vật giảm dần theo thời gian.
C. Dao động tắt dần chậm có thể coi gần đúng là dạng sin với chu kỳ không đổi và biên độ giảm dần cho đến bằng 0.
D. Lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh và ngược lại.
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acosωt và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là
A. Wđ = Wcos2ωt. B. Wđ =sin2(t. C. Wđ = Wsin2ωt. D. Wđ = sin2ωt.
H.1

Câu 5: : Hình vẽ (H1) là đồ thị biểu diễn độ dời dao động x theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là.
A. x = 4cos(10πt + /3) (cm). B. x = 4cos(10πt - π/3) (cm).
C. x = 4cos(10t + /6) (cm). D. x = 4cos(20t + π/3) (cm).

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có li độ là (4 cm thì vận tốc của nó là (3( m/s. Tần số dao động của vật là
A. 0,5 Hz. B. 2 Hz.
C. 50 Hz. D. 25 Hz.
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình
x = Acos((t + (/2) cm. Khối lượng của quả nặng bằng 100 g. Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng (/60 (s) thì động năng của vật lại có giá trị bằng thế năng. Độ cứng của lò xo là
A. 90 N/m. B. 100 N/m. C. 120 N/m. D. 160 N/m.
Câu 8: Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa.
A. Khi động năng của vật tăng thì cơ năng của vật cũng tăng và ngược lại.
B. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng tăng còn động năng giảm.
C. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra hai biên thì động năng tăng còn thế năng giảm.
D. Khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng thì động năng lớn nhất và bằng cơ năng.
Câu 9: Năng lượng của vật dao động điều hòa
A. giảm 9/4 lần nếu biên độ giảm 9 lần và tần số tăng 4 lần.
B. tăng 9 lần nếu biên độ giảm 1,5 lần và tần số tăng 2 lần.
C. tăng 6,25 lần nếu biên độ giảm 3 lần và tần số tăng 5 lần.
D. tăng 9 lần nếu biên độ tăng 1,5 lần và tần số tăng 2 lần.
Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha. Khi nói về vị trí các điểm cực đại, kết luận nào sau đây sai?
A. Tập hợp những điểm dao động với biên độ cực đại tạo thành những gợn hình hyperbol trên mặt nước, kể cả đường trung trực của đoạn S1S2.
B. Hiệu đường đi của hai sóng gửi tới những điểm đó bằng số nguyên lần bước sóng.
C. Hai sóng gửi tới tại những điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha nhau.
D. Khoảng cách giữa những điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đường S1S2 bằng một số nguyên lần bước sóng.
Câu 11: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = Acos((t ( (/3). Nếu chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật
 
Gửi ý kiến