Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề ôn + ĐA MĐ 123

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 13h:43' 04-02-2015
Dung lượng: 622.5 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
Mã đề 123


1: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.
B. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại.
C. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.
D. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng.
2: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi
A. Cùng pha với li độ. B. Ngược pha với li độ.
C. Trễ pha (/2 so với li độ. D. Sớm pha (/2 so với li độ.
3: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20(cm/s. Chu kì dao động của vật là:
A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5s
4: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x = Acos((t + 0,5()cm. Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào?
A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng ngược chiều dương.
C. Lúc chất điểm ở vị trí biên dương( x = + A).
D. Lúc chất điểm ở vị trí biên âm (x = - A).
5: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, k = 100N/m. Ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4cm, truyền cho vật một năng lượng 0,125J. Cho g = 10m/s2, lấy (2 ( 10. Chu kì và biên độ dao động của vật là:
A. T = 0,4s; A = 5cm B. T = 0,2s; A= 2cm C. T = ( s; A = 4cm D. T = ( s; A = 5cm
6: Một con lắc dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là g = 10m/s2 với chu kì T = 2s trên quỹ đạo dài 20 cm. Lấy (2 ( 10. Thời gian để con lắc dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 10cm là:
A. t = 1/6(s) B. t = 5/6(s) C. t = 1/4(s) D. t = 1/2 (s)
7: Có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số như sau: x1 = 4cos((t + (/4)(cm) và x2 = 4cos((t + 3(/4)(cm). Phương trình dao động tổng hợp là:
A. x = 4cos((t + (/2)(cm) B. x = 4cos(( - (/2)(cm)
C. x = 4cos((t - (/2)(cm) D. x = 4cos((t + (/2)(cm)
8: Sóng cơ khi truyền từ môi trường vật chất này sang môi trường vật chất khác thì đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Vận tốc B. Bước sóng C. Tần số D. Biên độ
9: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng :
A. hai lần bước sóng. B. một bước sóng. C. một nửa bước sóng. D. một phần tư bước sóng.
10: Một sóng có tần số 500Hz, vận tốc truyền sóng là 250m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha cách nhau một khoảng là
A. 0,5 m B. 2 m C. 1 m D. 0,25 m
11: Một dây AB dài l = 1m, đầu B cố định, đầu A cho dao động với tần số f = 25Hz. Trên dây thấy hình thành 5 bó sóng mà A và B là các nút. Bước sóng và vận tốc truyền trên dây nhận giá trị nào sau đây:
A. ( = 20 cm , v = 100 m/s B. (= 40 cm , v = 100 m/s
C. (= 20 cm , v = 10 m/s D. (= 40 cm , v = 10 m/s
12: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng :
A. hai lần bước sóng. B. một bước sóng. C. một nửa bước sóng. D. một phần tư bước sóng.
13: Xét mạch điện chỉ có cuộn dây cảm thuần mắc nối tiếp với tụ điện, khi mắc
 
Gửi ý kiến