Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề ôn k2. smartstart

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Xuyến
Ngày gửi: 06h:07' 15-04-2018
Dung lượng: 18.3 KB
Số lượt tải: 1360
Số lượt thích: 0 người
Full name:
PRACTICE 3- GRADE 4

Circle the odd one out:

1.
A. nineteen
B. square
C. star
D. oval

2.
A. Chocolate
B. bread
C. milk
D. chicken

3.
A. nose
B. face
C. eye
D. mouth

4.
A. taller
B. shorter
C. bigger
D. letter

5.
A. morning
B. Monday
C. afternoon
D. evening

6.
A. badminton
B. football
C. run
D. hockey

7.
A. paint
B. dance
C. sing
D. body

8.
A. august
B. may
C. birthday
D. january


Matching
1.What do you do in P.E?
a. I’m wearing a red T- shirt.
1-

2. How many books can you see?
b. I can see three books
2-

3. What’s your favorite subject?
c. I do exercise
3-

4. What are you wearing
d. At 10 o’clock.
4-

5. What time do you go to bed?
e. I like Music.
5-


Fill one word in the blank.

What ………………. you do?
How old……………….. she?
What do you …………….. to do for Teacher’s Day?
I ………… jump well.
What does she …………………. like?
Twelve ………….. nine is twenty two.
…………….you like some chicken?
What ………………. are your shoes? They are brown.

Reorder the words to make sentences
the books/ next to/ Put/ the box.
………………………………………………………………………
well ?/ play/ you/ Can/ soccer
……………………………………………………………………….
do/ to/ in the afternoon? / want/ you/ What/ do
……………………………………………………………………….
do?/ What/ you/ can
……………………………………………………………………….
taller/ My brother/ is/ me./ than
……………………………………………………………………….
Translate into English.
Bạncóthểchơicầulôngkhông? Tôikhôngbiếtchơi.
………………………………………………………………………
Bạnbiếtlàmgì? Tôicóthểhát.
………………………………………………………………………
Bạnsẽlàmgìvàobuổitối? Tôisẽđixemphim.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BạnmuốnlàmgìvàodịpTết? Tôimuốnxembắnpháohoa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bạncóthểnhìnthấybaonhiêuhìnhvuông?
………………………………………………………………………
Lannhỏhơntôi.
………………………………………………………………………
Bạnmuốnănkemkhông?
………………………………………………………………………


 
Gửi ý kiến