Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

De on tap chuong 2 - Giải tích 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Lâm
Ngày gửi: 23h:00' 01-12-2016
Dung lượng: 287.5 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II (Lớp 12 Cao Viên. Năm học 2016 - 2017)

Câu 1: Tính: K = , ta được
A. 10 B. -10 C. 12 D. 15
Câu 2: Cho f(x) = . Khi đó f bằng:
A. 1 B. 11/10 C. 13/10 D. 4
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Cho f(x) = . Đạo hàm f’(1) bằng:
A. 3/8 B. 8/3 C. 2 D. 4
Câu 5: bằng:
A. 25 B. 45 C. 50 D. 75
Câu 6: Cho lg5 = a. Tính theo a?
A. 2 + 5a B. 1 - 6a C. 4 - 3a D. 6(a - 1)
Câu 7. Tính theo a, b với là:
A. 2a + b B. 2a – b C. a + 2b D. a – 2bCâu 8. Hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào:

A. B. C. D. 
Câu 9: Hàm số y = có TXĐ là:
A. (-(; -2) B. (1; +() C. (-(; -2) ( (2; +() D. (-2; 2)
Câu 10: Hàm số y = có đạo hàm là:
A. y’ = x2ex B. y’ = -2xex C. y’ = (2x - 2)ex D. Kết quả khác
Câu 11. Cho hàm số . Số điểm cực trị là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 12. Cho f(x) = ln2x. Đạo hàm f’(e) bằng:
A. 1/e B. 2/e C. 3/e D. 4/e
Câu 13. Cho f(x) = . Đạo hàm f’(0) bằng:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 14: Hàm số f(x) = đạt cực trị tại điểm:
A. x = e B. x = C. x = D. x = 
Câu 15. Cho f(x) = x2e-x. Bất phương trình f’(x) ≥ 0 có tập nghiệm là:
A. (2; +() B. [0; 2] C. (-2; 4] D. Kết quả khác
Câu 16. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [3;5] bằng
A. 8ln2 B. 9ln3 C. 25ln2 D. 32ln2
Câu 17. Giá trị lớn nhất của hàm số trên [-1;1] bằng:
A. 1/e B. 0 C. e D. 2e
Câu 18. Hàm số y = 
A. Đồng biến (0;+() B. Nghịch biến trên R
C. Đồng biến trên R D. Đồng biến trên (-(;1) và nghịch biến trên (1;+()
Câu 19. PT: có nghiệm là:
A. -1 B. C. 0 D. 
Câu 20. Gọi là 2 nghiệm của PT: . Tổng là:
A. -5 B. 3 C. -4 D. 2
Câu 21. Cho PT: . Tổng các nghiệm của PT là:
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
Câu 22: Phương trình: = 0 có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 23. Xác định m để phương trình: có hai nghiệm phân biệt?
A. m < 2 B. -2 < m < 2 C. m > 2 D. m ( (
Câu 24. PT có nghiệm khi
A. m < 5 B. m ≤ 5 C. m > 2 D. m ≥ 2
Câu 25: Hệ phương trình
 
Gửi ý kiến