Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề ôn tập hè môn toán 2 lên 3 cực hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Việt Hà
Ngày gửi: 21h:37' 17-06-2011
Dung lượng: 332.0 KB
Số lượt tải: 11608
Đề ôn tập môn toán lớp2
đề 1
Bài 1:Viết số gồm:
a.4 chục 5 đơn vị:……………………………….
b.5chục và 4 đơn vị:…………………………….
c.3 chục và 27 đơn vị:…………………………..
Bài 2:Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau:45,37,20,66
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Bài 3:Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:
a.Bằng5:……………………………………………………………………………
b.Bằng18:………………………………………………………………………………
c.Bằng1:………………………………………………………………………………
Bài 4:Điền số thích hợp vào chỗ trống:
…. .. +35 =71 40 +….. = 91 67 = ……+ 0
45 -… . =18 100 -….. =39 ……..-27 = 72
BàI 5:Tính nhanh:
a.11+28+24+16+12+9 b.75-13-17+25 c.5 x8 +5 x2
………………………. ……………… ………………… ……………………….. …………………… …………………..
………………………….. ………………….. …………………. ………………….. …. …… ……………… …………………..
………........................... . ………………….. ……………………
BàI 6:Một bến xe có 25 ôtô rời bến,như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến.Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó
Bài giải :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề ôn tập môn toán lớp2 ( đề 2)
Bài 1:Từ 3 chữ số:4,6,8 em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được.Có bao nhiêu số như vậy?..................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2:Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3:Tính
a.5x8-11= ……………….. b.3 x 6 : 3=…………………...
……………………………. ……………………………..
c.40:4:5 = …………………. d.2 x 2 x 7=……………………
…………………………… ……………………………
e.4x6 +16=……………….. g.20 : 4 x 6=…………………
……………………………. ……………………………..
Bài 4:Tĩm x:
a.x-192 =301 b.700 –x =404 c.x +215 =315
……………… …………………. ……………….
……………… ………………….. ……………….
………………. …………………. ………………..
Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh.Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
BàI 6:Tính chu vi hình tứ giáccó độ dàI các cạnh là:
105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
65cm; 7dm; 112cm; 2m.
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………


Đề ôn tập môn toán lớp2
Bài 1:Đúng ghi Đ sai ghi S:
a.Số 306 đọc là:-Ba mươi sáu
-Ba trăm linh sáu
b.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số gồm 5trăm 5đơn vị viết là:
A.5005 B.550 C. 505 D. 005
Bài 2: Tìm x:
a.9< x< 15 b.48< x+1< 50
……………………………… ……………………….. ……………………………... ……………………….. …………………………… …………………………
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:
Số hạng
362
509

34

Số hạng
425

400
634

Tổng

999
1000


Bài 4:Điền dấu + hoặc – Vào ô trống để được kết quả đúng:
a. 47 32 47 15 =17
b.90 80 30 40 20 = 100
Bài 5: Khối lớp hai có 537 học sinh .Khối lớp ba ít hơn khối lớp hai 80 học sinh .Hỏi khối lớp hai có bao nhiêu học sinh
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Bài 6:Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 235 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh có 120 cái. Hỏi:
Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo?
Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở
Avatar

de cung dcMỉm cười

 

 

 
Gửi ý kiến