Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De on tap HK2 Lop 3 File nghe No 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Thanh Trúc
Ngày gửi: 20h:38' 11-04-2019
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 1566
Số lượt thích: 0 người
No 2 Second Semester Test
Grade 3
I.Listen and tick ( (). There is one example. II. Listen and number
1. // /////
2. // /
3. // /
4. // /
III. Listen and draw a line
/ / / / /


/ / / / 5

IV. Listen and write
I like ____________ days.
My sister and I ______________ in the playground.
V. Odd one out
1. cycle park skip fly
2. kite bike ball play
3. weather sunny rainy cloudy
4. wind rain sun snowy
5. today afternoon tomorrow tonight
6. skating playing weather flying
7. football happy fine hungry
8. north central town south
9. near far next to from
10. museum south theatre temple
VI. Fill the missing letter
- fenc_ hàng rào
- h_use nhà
- co_t áo khoác
- w_ll bức tường
- mirr_r gương
- p_ster áp phích
- pic_ure bức tranh
- _ap bản đồ
- sh_lf cái kệ
- t_ddy be_r gấu bông
- p_zzle bộ xếp hình
- ki_e diều
- s_ip chiếc tàu
- b_droom phòng ngủ
- b_throom phòng tắm
- liv_ng room phòng khách
- d_ning room phòng ăn
- kit_hen phòng bếp
- ga_den khu vườn
- g_te cổng
- y_rd sân
- po_d ao, hồ
re_ding: đang đọc sách
- dra_ing đang vẽ tranh
- coo_ing đang nấu ăn
- ski_ping đang nhảy dây
- s_ating đang trượt pa-tanh
- c_cling đang đạp xe
- s_nging đang hát
VII. Circle the correct answer
11. My brother is to music and I am .
A. singing / listening B. listening / singing C. listen / sing
12. What are they ? A. do B. play C. doing
13. the weather like today in Ha Noi?
A. What’s B. What C. What’s is
14. It is today in Nha Trang. A. suny B. windy C. rain
15. It is cloudy Da Nang today. A. in B. at C. near
16. Where is Linda?
A. She’s cooking B. She’s in the park C. She in her room
17. Where’s Sa Pa? - It’s in Viet Nam.
A. north B. central C. south
18. Where’s Can Tho? - It’s in Viet Nam.
A. north B. central C. south
19. Where’s Hue? - It’s in Viet Nam.
A. north B. central C. south
20. Ha Noi is Hai Phong. A. near B. far from
21. Quy Nhon is Ho Chi Minh city. A. near B. far from
22. Da Nang is Can Tho. A. near B. far from
VIII. Answer the question
Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is in central Viet Nam. Hue is near Da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains and trees in my place.
23. Nam’s family is in _______________
24. He is _______________years old.
25. Hue is _______________Viet Nam..
26. Hue is _______________Nha Trang?
27. There are a lot of _______________and _______________in Nam’s place.
28. Peter and Tom ships. (like / likes)
29. How goldfish do you have? (much / many)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓