Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ ÔN TẬP HK2 THEO MA TRẬN MỚI

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khôi Nguyên
Ngày gửi: 21h:24' 13-04-2021
Dung lượng: 359.8 KB
Số lượt tải: 1786
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TẬP HK2 – ĐỀ SỐ 1
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm).

Câu 1:Cho là số thực dương, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Điều kiện xác định của bất phương trình là
A B. C. D. 
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình là
A B. C. D. 
Câu 4: Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh ở Việt Nam được thống kê trong bảng sau
Năng suất lúa
(tạ/ha)
25
30
35
40
45

Tần số
4
7
9
6
5

Giá trị có tần số bằng
A B C D
Câu 5:Khi quy đổi ra đơn vị radian, ta được kết quả là
Arad. Brad. C. rad. Drad.
Câu 6: Gọi là số đo của một cung lượng giác có điểm đầu điểm cuối Khi đó số đo của các cung lượng giác bất kì có điểm đầu điểm cuối bằng
A B
C. D
Câu 7: Xét tùy ý, mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A B
C. D
Câu 8: Giá trị bằng: A B C D
Câu 9: Xét là góc tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A B
C D
Câu 10:Xét là các góc tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A B
C D
Câu 11:Xét là các góc tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A B
C D
Câu 12: Xét là các góc tùy ý sao cho các biểu thức sau đều có nghĩa, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A B. 
C. D. 
Câu 13: Xét tam giác tùy ý, có độ dài ba cạnh là Gọi là độ dài đường trung tuyến kẻ từ của tam giác Mệnh đề nào dưới dây đúng ?
A. B. 
C. D
Câu 14: Xét tam giác tùy ý có độ dài ba cạnh là và gọilà nửa chu vi.Diện tích của tam giác tính theo công thức nào dưới đây ?
A. B. 
C D. 
Câu 15: Trong mặt phẳng cho điểm và đường thẳng 
Khoảng cách từ đến đường thẳng được tính bởi công thức nào dưới đây ?
A. B. 
C. D
Câu 16: Trong mặt phẳng phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn ?
A. B. C. D. 
Câu 17: Trong mặt phẳng cho đường tròn Tâm củacó tọa độ là
A B. C. D. 
Câu 18: Cho hai điểm và cố định và một độ dài không đổilớn hơn Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Elip là tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng sao cho 
B. Elip là tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng sao cho 
C. Elip là tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng sao cho 
D. Elip là tập hợp tất cả các điểm trong mặt phẳng sao cho 
Câu 19: Trong mặt phẳng cho Độ dài trục lớn của đã cho bằng
A B C D
Câu 20: Trong mặt phẳng cho Độ dài trục lớn của đã cho bằng
A. B. C D
Câu 21: Với các số thực dương tùy ý, giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng bao nhiêu ?
A B. C. D. 
Câu 22: Số nghiệm nguyên của bất phương trình là
 
Gửi ý kiến