Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề ôn tập HKI Lớp 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thien Trieu
Ngày gửi: 11h:16' 14-12-2017
Dung lượng: 348.7 KB
Số lượt tải: 1555
ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1
Phần 1. Trắc nghiệm (5.0đ)
Câu 1: Hàm số nào sau đây đồng biến trên 
A. B. C. D. 
Câu 2: Phương trình có tập nghiệm là :
A.B. C. D. 
Câu 3 : Tập xác định của hàm số là
A.B.C. D.
Câu 4:Số nghiệm của phương trình trên khoảng là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 5:Phương trình tương đương với phương trình
A. B. C. D. 
Câu 6. Họ nghiệm của phương trình là
A.B.C. D.
Câu 7. Trong khai triển , số hạng thứ tính từ trái sang phải của khai triển theo mũ tăng dần của a là
A. . B. . C. . D. .
Câu 8:Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.
A. 100 B. 14 C. 150 D. 120
Câu 9:Cho các chữ số 1, 2, 3,., 9. Từ các chữ số đó có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2017.
A. 168 B. 170 C. 164 D. 172
Câu 10:Giải bóng chuyền VTV Cup có đội tham gia trong đó có đội nước ngoài và đội củaViệt nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành bảng đấu ,, mỗi bảng đội. Xác suất để đội Việt nam nằm ở bảng đấu là
A. . B. . C. . D. 
Câu 11:Một bình đựng quả cầu xanh và quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên quả cầu. Xác suất để được quả cầu toàn màu xanh là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 12:Trong các dãy số sau, dãy số nào là CSN.
A. B. C. D. 
Câu 15:Cho dãy số với ( : hằng số).Khẳng định nào sau đây là sai?
A.Dãy số có B. Hiệu số .
C.Với thì dãy số tăng D.Với thì dãy số giảm.
Câu 16:Cho cấp số cộng có n số hạng, biết Hỏi cấp số cộng có bao nhiêu số hạng?
A.. B.. C.. D..
Câu 17: Ảnh của qua là:
A. B.
C. D.
Câu 18:Trong mặt phẳng Oxy cho M(0;2); N(2;5); =(1;2). Ảnh của M, N qua T lần lượt biến thành M’, N’ thì độ dài M’N’ là
A. B. C. D. .
Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng Phép vị tự tâm tỉ số biến thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A.B. C. D.
Câu 20. Cho điểm . Phép quay tâm O góc quay / biến điểm A thành điểm A’ có tọa độ:
A.. B.. C.. D..
Câu 21:Hãy Chọn khẳng định sai.
Ba điểm không thẳng hàng xác định duy nhất 1 mặt phẳng.
Tồn tại 4 điểm không cùng nằm trong mặt phẳng.
Trong không gian cho hai điểm A, B phân biệt. Có nhiều hơn một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.
Hai đường thẳng cắt nhau xác định duy nhất một mặt phẳng.
Câu 22: Cho tứ diện. Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh.
Mệnh đề nào sau đây sai?
A. và . B. và.
C. là hình bình hành. D. và chéo nhau.
Câu 23:Cho tứ diện . Gọi và lần lượt là trọng tâm các tam giác và .
Chọn mệnh đề sai :
A. . B. . C. , và đồng qui D. .
Phần 2. Tự luận (5.0đ)
Bài 1. Giải phương trình a) b) 
Bài 2. Tìm hệ số của trong khai triển .
Bài 3. Có hai hộp đựng các viên bi. Hộp thứ nhất đựng 2 bi đen, 3
 
Gửi ý kiến