Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề ôn tập HKI Toán 10.2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Bích Thuỷ
Ngày gửi: 22h:26' 03-12-2017
Dung lượng: 291.0 KB
Số lượt tải: 1109
Số lượt thích: 1 người (Trần Mạnh Quyền)
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm.
Câu 1: Tập xác định của hàm số y = là:
A. R{–2;0} B. R C.R{–1;–2} D. (
Câu 2: Tập xác định của hàm số y = là:
A.1 B.R{– 4} C.R D.R{–4;1}
Câu 3: Tập xác định của hàm số y = là:
A. B. C. D.Kết quả khác
Câu 4: Tập xác định của hàm số y = là:
A.{x ( R | 2 ( x < } B. C.Cả A, B đều đúng D.Cả A, B đều sai.
Câu 5: Parabol có đỉnh là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho (P): . Tìm câu đúng:
A. y đồng biến trên B. y đồng biến trên 
C. y nghịch biến trên  D. y nghịch biến trên 
Câu 7: Cho (P): . Có trục đối xứng là:
A. x=2 B. x=1 C. y=1 D. x=-1
Câu 8: Cho (P): . Số giao điểm của (P) với trục hoành là:
A. B.1 C.2 D.3
Câu 9: Parabol y = ax2 + bx + c đi qua A(1; 4), B(-3; 8), C(0; -1) có phương trình là:
A. B. y = 2x2 - x -1 C. y = x2 + x -1 D. y = 2x2 +3x - 1
Câu 10: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nhỏ nhất của hàm số với lần lượt bằng:
A. B. C. D. 
Câu 11: Cho hình chữ nhật ABCD, goi O là giao điểm của AC và BD, phát biểu nào là đúng
A. === B. =
C. (+++ (= D. - = 
Câu 12: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của AC và BD .Tìm câu sai
A. + = B. = (+)
C. +=+ d ) + = 
Câu 13: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ,,.Tọa độ của :
A. (10; -15) B. (15; 10) C. (10; 15) D. (-10; 15).
Câu 14: Cho ba điểm A(1; 3), B(-3; 4) và G(0; 3). Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC.
A. (2; 2) B. (2; -2) C. (2; 0) D. (0; 2)
Câu 15: Cho A(0; 3), B(4;2). Điểm D thỏa , tọa độ D là:
A. (-3; 3) B. (-8; 2) C. (8; -2) D. (2; )
II. TỰ LUẬN: 7 điểm.
Bài 1(2,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a) b, .
c) . d) 
Bài 2 (1,0 điểm): Tìm m để phương trình có hai nghiệm âm phân biệt.
Bài 3 (2,5 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho .
a, Tìm tọa độ trọng tâm G và tọa độ các vectơ 
b, Chứng minh tam giác ABC là tam giác cân và tính diện tích tam giác ABC.
c, Tìm tọa độ điểm M biết M nhìn đoạn AB dưới một góc vuông và cách đều hai điểm A và B
Bài 4 (1 điểm): Cho a, b, c dương. Chứng minh rằng

Lời giải phần tự luận:
Bài 1:
a, 
b, 

c, 

d, 

Đặt 
Khi đó: 
Với t = 2 ta có: 
Bài 2: Để phương trình đã cho có hai nghiệm âm phân biệt thì


Vậy với và thì phương trình đã cho có hai nghiệm âm phân biệt.
Bài 3:
a, Ta có: 

 
Gửi ý kiến