Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Nhi
Ngày gửi: 15h:47' 24-02-2022
Dung lượng: 100.0 KB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
Bài tập tính hiệu suất phản ứng
Bài tập 1: Tính khối lượng Na và thể tích khí Cl2 cần dùng để điều chế 4,68 gam muối Clorua, nếu hiệu suất phản ứng là 80%
Lời Giải:
nNaCl = m NaCl/ M NaCl = 4,68/58,5 = 0,08 (mol)
Phương trình hóa học: 2Na + Cl2 → 2NaCl
từ pt => số mol Na = 0,08*100/80 = 0,1 (mol)
n Cl2 = (0,08*100)/2*80 = 0,05 (mol) m Na = 0,1*23 = 2,3 (gam) V Clo = 0,05*22,4 = 1,12 (lit)
BT 2: Cho 19,5 gam Zn phản ứng với 7 (l) clo thì thu được 36,72 gam ZnCl2. Tính hiệu suất của phản ứng?
Bài Giải
nZn = 19,5/65 = 0,3 (mol) n Cl2 = 7/22,4 = 0,3125 (mol)
n ZnCl2 = 0,27 (mol) Zn + Cl2 → ZnCl2
Ta thấy: nCl2 > n Zn => so với Cl2 thì Zn là chất thiếu, nên ta sẽ tính theo Zn.
Từ phương trình => n Zn phản ứng = n ZnCl2 = 0,27 (mol)
Hiệu suất phản ứng: H = số mol Zn phản ứng *100/số mol Zn ban đầu = 0,27 * 100/0,3 = 90%
BT3: Nung 4,9 g KClO3 có xúc tác thu được 2,5 g KCl và khí oxi.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính hiệu suất của phản ứng.
Hướng tư duy: Đề cho hai số liệu chất tham gia và sản phẩm. Do sản phẩm là chất thu được còn lượng chất tham gia không biết phản ứng có hết không nên tính toán ta dựa vào sản phẩm.
Từ mKCl → tính được nKCl → tính nKClO3 (theo phương trình) → tính mKClO3 (thực tế phản ứng)
Còn m đề bài cho là lượng lý thuyết => Tính H% theo công thức
Hướng dẫn giải bài tập 
nKCl = 2,5/74,5 = 0,034 mol 

2KClO3 2KCl + 3O2 
2                  2         3
0,034           0,034
Khối lượng KClO3 thực tế phả ứng: 
mKClO3 = nKClO3.MKClO3 = 0,034.1225 = 4,165 gam 
Hiệu suất phản ứng: 
H = 4,165/4,9.100% = 85% 
Ví dụ 4. Để điều chế 8,775 g muối natri clorua (NaCl) thì cần bao nhiêu gam natri và bao nhiêu lít clo (đktc), biết H = 75%.
Hướng dẫn giải bài tập 
nNaCl = 0,15 mol 
2Na + Cl2 2NaCl 
2         1          2
0,15   0,075    0,15 
Khối lượng Na và thể tích khí clo theo lý thuyết: 
mNa lý thuyết = nNa.MNa = 0,15.23 = 3,45 (gam)
VCl2 = nCl2.22,4 = 0,075.22,4 = 1,68 lít
Khi có H = 75%, khối lượng Na và thể tích khí clo thực tế là: 
 

III. Bài tập vận dụng
Câu 1. Nung 4,9 gam KClO3 có xúc tác thu được 2,5 gam KCl và chất khí
a) Viết phương trình phản ứng
b) Tính hiệu suất của phản ứng?
Đáp án hướng dẫn giải 
nKClO3 = 4,9/122,5 = 0,04 (mol)
nKCl = 2,5/74,5 = 0,034 (mol)
2KClO3→ 2KCl + 3O2 (1)
Theo phương trình phản ứng (1) nKClO3(pư) = nKCl = 0,034 (mol)
Hiệu suất phản ứng là
0,034/0,04.100% = 83,89%
Theo (1) nO2 = 3/2nKCl = 0,051 (mol)
=> VO2 = 0,051.22,4 = 1,1424 (l)
Câu 2. Để điều chế 8,775 gam muối Natri clorua (NaCl) thì cần số gam Natri là? Biết hiệu suất bằng 75%. 
Đáp án hướng dẫn giải 
Phương trình hóa học
2Na + Cl2 → 2NaCl
nNaCl = 8,775/58,5 = 0,15 (mol)
Nếu hiệu suất là 100% thì nNaCl = 0,15.75/100 = 0,2(mol)
Theo phương trình hóa học: nNa = nNaCl = 0,2 mol
→ mNa = 0,2.23 = 4,6 (g)
Theo phương trình hóa học: nCl2 =1/2nNaCl = 0,1 mol
 
Gửi ý kiến