Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE ON TAP KIEM TRA HOC KI LOP 11 THANG DAM DOI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Thắng
Ngày gửi: 11h:19' 03-08-2018
Dung lượng: 321.5 KB
Số lượt tải: 382
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 11
THỜI GIAN 45 PHÚT (K.K.P.Đ)
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Tập xác định của hàm số y= là
A. D=R B. D=R\{ C. D=R\{ D. D=R\{kπ}
Câu 2: Tập xác định của hàm số y= là
A. D=R B. D=R\{ } C. D. D=R\{kπ}
Câu3: Phương trình cos(2x- =0 có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 4: phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 5: phương trình có nghiệm là:
A.B.C. D.
Câu 6: phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 7 : Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 8 : Phương trình có nghiệm là:
A. B. 
C. D. 
Câu 9 : Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Phương trình có nghiệm khi m thỏa điều kiện
A. B. C. D.
Câu 11: Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 12: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D. Khác
Câu 13: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 14: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 15: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 16: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:
A. , B. , C. , D. không
Câu 17: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 18: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D. Vô nghiệm
Câu 19: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.khác
Câu 20: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:
A. , B. , C , D. ,
Câu 21:Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 22: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 23:Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 24:
A. 
Gửi ý kiến