Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề ôn tập kiểm tra học kỳ 2 - năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và biên soạn
Người gửi: Lương Đức Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:57' 06-05-2018
Dung lượng: 754.5 KB
Số lượt tải: 756
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC : 2017 – 2018.

Câu 1: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 0?
A. B. C. D. 
Câu 2: Tính giới hạn A. B. C. D. 
Câu 3: Trong các mệnh đề sai, mệnh đề nào SAI?
A. B. C. D. 
Câu 4: Tính giới hạn bằng: A. 19 B. -19 C. -13 D. 
Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên ?
A. B. C. D. 
Câu 6:Với giá trị nào của m thì hàm số liên tục trên ?
A. -4 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 7: Cho hàm số . Tính ?
A. -3 B. 5 C. 20 D. 0
Câu 8: Hàm số có đạo hàm là: A. B. C. 2 D. 
Câu 9: Hàm số có đạo hàm là?
A. B. C. D. 
Câu 10: Cho hàm số . Tập nghiệm bất phương trình là:
A. B. C. hoặc D. x < 0 hoặc 
Câu 11: Phương trình tiếp tuyến của hàm số tại điểm M(2;12) là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Hệ số góc tiếp tuyến của hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2 là:
A. B. C. D. 
Câu 13. Cho hình bình hành ABCD. Phát biểu nào SAI?
A. B. C. D. 
Câu 14: Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABC. Chọn mệnh đề ĐÚNG trong các mệnh đề sau?
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khi đó 
A. B. C. D. 
Câu 16. Hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA=SB=SC=SD. Cạnh SB vuông góc với đường nào trong các đường sau? A. B. C. D. 
Câu 17: Cho là mặt phẳng trung trực của đoạn AB, I là trung điểm của AB. Hãy chọn khẳng định đúng:
A. B. C. D. 
Câu 18: Tìm ta được: A. 2 B. 1 C. D. 
Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có và đáy là hình vuông. Từ A kẻ . Khẳng định nào sau đây đúng :
A. B. C. D. 
Câu 20: Tìm ta được: A. 4 B. 1 C. D. 
Câu 21: Cho hàm số. Giải bất phương trình: 
A. B. C. D. 
Câu 22: Giả sử . Hệ số bằng bao nhiêu để 
A.. B. . C. . D. .
Câu 23: Biết giới hạn . Tính giá trị của 
A. . B. . C. . D. .
Câu 24: Tính Kết quả là : A. . B. . C. . D. .
Câu 25. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực để phương trình: có nghiệm.
A. . B. . C.. D..
Câu 26. Đạo hàm của hàm số là biểu thức nào sau đây?
A. . B.. C. . D..
Câu 27. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc có phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 28. Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 29. Một chất điểm chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình  , trong đó t tính bằng giây và s(t) tính bằng mét. Gia tốc của
 
Gửi ý kiến