Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

dề ôn thi hk 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hiệu
Ngày gửi: 14h:26' 12-12-2017
Dung lượng: 101.5 KB
Số lượt tải: 597
Số lượt thích: 0 người
Đề Kiểm tra HKI - Năm học 2016-2017
Mã đề: 141

 Môn: Hóa học 11
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 11A . . .

Phần I: Trắc nghiệm (6đ/24 câu): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất và tô đen vào phiếu trả lời trắc nghiệm bằng bút chì với số thứ tự câu tương ứng

Câu 1. Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng
A. Ag, Pt, Fe B. Fe, Au, Ag C. Fe, Ag, Cu D. Au, Al, Ag
Câu 2. Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc cùng nhóm nguyên tố Nitơ trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?
A. Silic B. Photpho C. Lưu huỳnh D. Cacbon
Câu 3. Dung dịch của chất nào sau đây không dẫn được điện?
A. HF B. NaCl C. Đường saccarozơ D. NaOH
Câu 4. Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là:
A. Liên kết cộng hoá trị B. Liên kết hiđrô C. Liên kết kim loại D. Liên kết ion
Câu 5. Dãy gồm các muối khi nhiệt phân đều thu được oxit kim loại là:
A. Ca(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2. B. Mg(NO3)2; Fe(NO3)3; NH4NO3.
C. Mg(NO3)2; Fe(NO3)3; AgNO3. D. Mg(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2.
Câu 6. Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?
A. SiH4 B. SiO2 C. Mg2Si D. SiO
Câu 7. Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm:
A. mất màu. B. không đổi màu.
C. chuyển thành màu xanh. D. chuyển thành màu đỏ.
Câu 8. Chất nào dưới đây không phải là dạng thù hình của cacbon
A. Than chì. B. Cacbon vô định hình. C. Kim cương. D. Đá vôi.
Câu 9. Nhận định nào dưới đây không đúng về phân bón hóa học ?
A. Phân kali cung cấp nguyên tố K cho cây B. Phân đạm cung cấp nguyên tố N cho cây
C. Phân lân cung cấp nguyên tố P cho cây D. Phân phức hợp cung cấp nguyên tố O cho cây
Câu 10. Để đánh giá độ axit-bazơ người ta dùng giá trị pH. Vậy pH của dung dịch axit HNO3 0,001M có giá trị bằng :
A. 2 B. 3 C. 11 D. 4
Câu 11. Dung dịch nào sau đây làm cho quỳ tím hóa đỏ?
A. KOH B. HF C. CaCl2 D. NaNO3
Câu 12. Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta thường dùng thuốc thử là AgNO3 bởi vì phản ứng tạo ra:
A. dung dịch có màu vàng B. kết tủa có màu vàng
C. khí không màu, hoá nâu trong không khí D. khí có màu mâu
Câu 13. Cho các chất: CH4, CaC2, CO2, HCHO, Al4C3, CH3COOH, C2H5OH, NaCN, CH2Cl2,C2H2O4, CaCO3. Số chất hữu cơ trong số các chất đã cho là:
A. 5 B. 8 C. 6 D. 7
Câu 14. Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng
A. P2O5 + 3H2O 2H3PO4.
B. Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 5CaSO4 + 3H3PO4 + HF
C. P + 5HNO3 H3PO4 + 5NO2H2O
D. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 3CaSO4 + 2H3PO4.
Câu 15. Công thức hoá học của supephotphat kép là
A. Ca3(PO4)2 B. CaHPO4 C. Ca(H2PO4)2 và CaSO4 D. Ca(H2PO4)2
Câu 16. Tìm trường hợp không có phản ứng xảy ra:
A. CaS + HCl B. MgCl2 + K2SO4 C. HCl + AgNO3 D. Na2CO3 + CaCl2
Câu 17. Chất nào sau đây là muối axit?
A. Na3PO4 B
 
Gửi ý kiến