Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề ôn thi THPT Quốc gia 2018- Hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Đức Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:08' 16-06-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 775
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN SỐ 9

Câu 1: Tính . A. 4. B. 1. C. D. 
Câu 2: Cho hai số phức Phần ảo của số phức bằng
A. B. 8. C. D. 3.
Câu 3: Cho tập A gồm 6 phần tử. Số tập con (khác rỗng) của A là
A. B. C. D. 
Câu 4: Một vật chuyển động theo phương trình Quãng đường vật đi được kể từ thời điểm
t = 0 (giây) đến thời điểm (giây) là
A. 30m. B. 17,5m. C. 10m. D. 50m.
Câu 5: Họ các nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Hàm số f (x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. B. 
C. D. 
Câu 7: Trong không gian Oxyz, một véctơ chỉ phương của đường thẳng là
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho Giá trị biểu thức bằng A. 5. B. 25. C. D. 32.
Câu 9: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là một hình chữ nhật có diện tích bằng 8. Diện tích xung quanh của hình trụ bằng A. B. C. D. 
Câu 10: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng qua ba điểm là
A. B. C. D. 
Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho hàm số f (x) đồng biến trên đoạn thoả mãn Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. D. 
Câu 13: Đường cong ở hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây ?
A. B. 
C. D. 
Câu 14: Thể tích của khối hộp đứng có diện tích đáy bằng S, độ dài cạnh bên bằng h là
A. B. C. D. 
Câu 15: Tích phân bằng : A. B. C. D. 
Câu 16: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ?
A. B. C. D. 

Câu 17: Trong không gian Oxyz, diện tích của mặt cầu là
A. B. C. D. 
Câu 18: Với a là một số thực âm, số điểm cực trị của hàm số là
A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.
Câu 19: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, phương trình mặt phẳng qua và vuông góc với đường thẳng là
A. B. C. D. 
Câu 20: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm và hai mặt phẳng Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng qua A, song song với (P) và (Q).
A. B. C. D. 
Câu 21: Cho hình lập phương cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và bằng A. B. a. C. D. 
Câu 22: Cho tập A gồm 6 phần tử. Chọn ngẫu nhiên một tập con của A. Xác suất để chọn được một tập con gồm đúng 2 phần tử của A bằng A. B. C. D. 
Câu 23: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) bằng
A. B. C. D. 
Câu 24: Cho thỏa mãn biểu thức Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. B. C. D. 
Câu 25: Cho ba số dương a,b,c có tổng bằng 81 và theo thứ tự lập thành
 
Gửi ý kiến