Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thi
Ngày gửi: 10h:15' 24-04-2019
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 552
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:………………………………………..

ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 3
Câu 1. (2 điểm)
a) Đọc số:
- 41320:……………………………………………………………………..
- 40306:……………………………………………………………………..
b) Viết số:
- Ba mươi mốt nghìn năm trăm:……………………………………………
- Hai mươi sáu nghìn ba trăm mười hai:…………………………………...
Câu 2. (1 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong số 73 805 là:
A. 300 B.3000 C. 30000
Câu 3. (1 điểm) Cho dãy số: 12; 16; 18; 21; 27. Số thứ tư trong dãy là số:
A. 18 B. 21 C. 27
Câu 4. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
47365+12432 49676 – 1083 22931 x 3 95640 : 5
……………….. ………………. ……………… ……………..
……………….. ………………. ……………… ……………..
……………….. ………………. ……………… ……………..
……………….. ………………. ……………… ……………..
……………….. ………………. ……………… ……………..
……………….. ………………. ……………… ……………..
……………….. ………………. ……………… ……………..
Câu 5.(1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
12000m =………………..km 3 tấn 2 tạ =……………tạ
Câu 6. (1 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài là 32cm, chiều rộng bằng  chiều dài. Chu vi hình chữ nhật là:……………………………………..
Câu 7. (2 điểm) Mua 3 cái ví cùng loại phải trả 42000 đồng. Hỏi mua 5 cái ví như thế phải trả bao nhiêu tiền:
Bài giải
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Đáp án
Câu 1.
a) Đọc số:
- 41320: Bốn mươi mốt nghìn ba trăm hai mươi (0.5 điểm)
- 40306: Bốn mươi nghìn ba trăm linh sáu. (0.5 điểm)
b) Viết số:
- Ba mươi mốt nghìn năm trăm: 31500(0.5 điểm)
- Hai mươi sáu nghìn ba trăm mười hai: 26312(0.5 điểm)
Câu 2. B (1 điểm)
Câu 3. B (1 điểm)
Câu 4.

47365+12432

47365
+ 12432
59797(0.5 điểm)
49676 – 1083

49676
- 1083
48593(0.5 điểm)
22931 x 3

22931
x 3
68793(0.5 điểm)
95640 : 5

95640
5

45
06
14
40
0
19128
(0.5 điểm)Câu 5.
12000m = 12km(0.5 điểm) 3 tấn 2 tạ = 32 tạ(0.5 điểm)

Câu 6. 80cm (1 điểm)
Câu 7.
Bài giải
Mua một cái ví phải trả là: (0.25 điểm)
42000 : 3 = 14000 ( đồng) (0.5 điểm)
Mua 5 cái ví phải trả là: (0.25 điểm)
14000 x 5 = 70000 ( đồng) (0.5 điểm)
Đáp số: 70000 ( đồng)
 
Gửi ý kiến