Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE ON TNTHPTQG2017-14.6-DA CHI TIET

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chung Tu Luu
Ngày gửi: 22h:29' 13-06-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN TNTHPTQG2017-14.6

Câu 1: Khoảng nghịch biến của hàm số: là:
A. B. C. D.
Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R:
A. B. C.
D.
Câu 3: Giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định:
A. B. C. D. 
Câu 4: Tìm m để phương trình có 2 nghiệm: 
A. B. C. D.
Câu 5: Cho hàm số: . Với giá trị nào của m, n thì đồ thị hàm số nhận hai trục tọa độ là tiệm cận?
A. B. C. D. Không tồn tại .
Câu 6: Cho hàm số có đồ thị (C), phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu của (C) là:
A. B. C. D.
Câu 7: GTLN của trên bằng:
A. 3 B. C. D. 0
Câu 8: Tìm các điểm cố định của họ đồ thị có phương trình sau: 
A. B. C. D.
Câu 9: Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ thỏa mãn phương trình 
A. B. C. D.
Câu 10. Giá trị m để đường thẳng cắt đường cong tại hai điểm A,B phân biệt sao cho đoạn AB ngắn nhất là
A. B. C. D. 
Câu 11. Cho hàm số có bảng biến thiên:
x
 0 2 

y`(x)
 + 0 ( 0 +

y(x)
 2 

 -2


Cho các mệnh đề:
(1) Hệ số 
(2) Hàm số có 
(3) 
(4) Hệ số 
Có bao nhiêu mệnh đề đúng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 12. Đơn giản biểu thức:
Chọn đáp án đúng:
A. B. C. D. 
Câu 13. Với điều kiện của của a để là hàm số mũ
A. B. C. D.
Câu 14. Cho ba phương trình, phương trình nào có tập nghiệm ?
 (I)
 (II)
 (III)
A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Chỉ (III) D. Cả (I), (II) và (III)
Câu 15. Số nghiệm nguyên của bất phương trình là
A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số
Câu 16. Số nghiệm của hệ phương trình là:
A.0 B.1 C.2 D. 3
Câu 17. Một số ngân hàng lớn trên cả nước vừa qua đã thay đổi liên tục lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Bác Minh gửi số tiền tiết kiệm ban đầu là 10 triệu đồng với lãi suất 0,8%/tháng. Chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,2%/tháng, trong nửa năm tiếp theo và bác Minh đã tiếp tục gửi; sau nửa năm đó lãi suất giảm xuống còn 0,9%/tháng, bác Minh tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bác Minh được cả vốn lẫn lãi là 11279163,75 đồng (chưa làm tròn). Hỏi bác Minh đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu tháng.
A. 10 tháng B. 9 tháng C. 11 tháng D. 12 tháng
Câu 18: Xét hệ phương trình có nghiệm. Khi có phát biểu nào sau đây đúng:
A. B. C. D. 
Câu 19. Phương trình có bao nhiêu nghiệm?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 20: Diện tích phần mặt phẳng được giới hạn bởi các đường thẳng, trục Ox và đường cong là:
A. B. C. D. 
Câu 21. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình elip khi elip này quay xung quanh trục Ox là:
A. 6 B.13 C. D. 22
Câu 22. Cho tích
 
Gửi ý kiến