Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề Số 1 – Thầy Nguyễn Anh Phong – LoveBook

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phước Duy
Ngày gửi: 16h:17' 07-05-2018
Dung lượng: 159.6 KB
Số lượt tải: 602
Số lượt thích: 0 người

Bạn Có thể ghé qua www.lePhuoc.com để nhận thêm nhiều đề miễn phí file word giải chi tiết

ĐỀ 1 - THẦY NGUYỄN ANH PHONG - LOVEBOOK


Câu 1: Công thức hóa học của Natri đicromat là
A.Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C.Na2CrO4. D.Na2SO4.
Câu 2: Số liên kết σ (xich ma) có trong mỗi phân tử: etilen; axetilen; buta-1,3-đien lần lượt là:
A. 5; 3; 9. B. 4; 3; 6. C. 3; 5; 9. D. 4; 2; 6.
Câu 3: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A.Glyxin. B. Metyl amin. C.Anilin. D.Glucozơ.
Câu4:Hòa tanhoàntoàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là?
A. MgO. B. Fe2O3. C.CuO. D.Fe3O4.
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. SiO2 là oxit axit.
B. Đốt cháy hoàn toàn CH4 bằng oxi, thu được CO2 và H2O.
C. Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, dung dịch bị vẩn đục.
D. SiO2 tan tốt trong dung dịch HCl.
Câu6:Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lit khí H2 (đktc). Khối lượng Mg trong X là
A. 0,60 gam. B. 0,90 gam. C.0,42 gam. D.0,48 gam.
Câu7:Dung dịch nào sau đâyphảnứngvớidungdịchHCldư tạo ra chất khí?
A.Ba(OH)2. B. Na2CO3. C.K2SO4. D.Ca(NO3)2.
Câu 8: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 9: Ô nhiểm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây mưa axit?
A.H2S và N2. B. CO2 và O2. C.SO2 và NO2. D.NH3 và HCl.
Câu 10:ChoFe tácdụngvớidung dịch HNO3 đặc, nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là?
A.N2. B. N2O. C.NO. D.NO2.
Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là
A.Ca. B. Ba. C.Na. D.K.
Câu12:Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là
A. 89 gam. B. 101 gam. C.85 gam. D.93 gam.
Câu 13: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là:
A. Ag+, Na+, NO3−, Cl−. B. Mg2+, K+, SO42−, PO43−.
C. H+, Fe3+, NO3−, SO42−. D. Al3+, NH4+, Br−, OH−.
Câu 14: Cho các chất sau: Fructozơ, Glucozơ, Etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là
A.4. B. 2. C.1. D.3.
Câu 15: Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tào hỏa. Kim loại X là?
A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al.
Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng
 
Gửi ý kiến