Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ SỬ 318 THPT 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phong
Ngày gửi: 14h:36' 03-09-2018
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn: Lịch sử Mã đề 018
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Năm 1953, thực dân Pháp gặp khó khăn nào trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam?
A. Bước đầu để mất quyền chủ động. B. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp.
C. Mỹ cắt giảm nguồn viện trợ. D. Bị Mỹ ép kết thúc chiến tranh.
Câu 2: Tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh
A. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa. B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị.
C. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng. D. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.
Câu 3: Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để thực hiện nhiệm vụ gì?
A. Chống giặc dốt. B. Cải cách giáo dục. C. Khai giảng các bậc học. D. Bổ túc văn hóa.
Câu 4: Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX?
A. Yên Bái. B. Yên Thế. C. Thái Nguyên. D. Hương Khê.
Câu 5: Một trong những hệ quả tích cực của toàn cầu hóa là
A. giúp các nước giữ nguyên cơ cấu kinh tế.
B. giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo.
C. giải quyết triệt để những bất công xã hội.
D. thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Câu 6: Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử. B. Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng.
C. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông. D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
Câu 7: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 - 1945 là
A. Tân Trào - Tuyên Quang. B. Bắc Kạn. C. Thái Nguyên. D. Bắc Sơn - Võ Nhai.
Câu 8: Từ năm 1952 đến năm 1960, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?
A. Cơ bản được phục hồi. B. Có bước phát triển nhanh.
C. Phát triển xen lẫn suy thoái. D. Bước đầu suy thoái.
Câu 9: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?
A. Thợ thủ công. B. Tiểu thương. C. Tiểu tư sản. D. Nông dân.
Câu 10: Nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 là gì?
A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
B. Thực hiện ngay công cuộc đổi mới đất nước.
C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô.
Câu 11: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là
A. chủ trương của Hội Duy tân. B. mục đích của phong trào Duy tân.
C. chủ trương của Việt Nam Quang phục hội. D. mục đích của phong trào Đông du.
Câu 12: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) xác định là gì?
A. Tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất. B. Chỉ đấu tranh chính trị để thống nhất đất nước.
C. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. D. Giải phóng miền Nam trong năm 1975.
Câu 13: Nội dung nào không phản ánh đúng âm mưu của Mỹ ở Đông Dương trong những năm 1951 - 1954?
A. Từng bước thay chân quân Pháp. B. Quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.
C. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội. D. Đưa quân đội tham chiến trực tiếp.
Câu 14: Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX đều
A. do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo.
B. có sự kết hợp nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến.
C. xuất phát từ truyền thống
 
Gửi ý kiến