Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ SỬ 324 THPT 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phong
Ngày gửi: 16h:00' 06-09-2018
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 344
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn: Lịch sử Mã đề 024
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là
A. mục đích của phong trào Đông du. B. chủ trương của Việt Nam Quang phục hội.
C. chủ trương của Hội Duy tân. D. mục đích của phong trào Duy tân.
Câu 2: Từ năm 1952 đến năm 1960, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?
A. Cơ bản được phục hồi. B. Phát triển xen lẫn suy thoái.
C. Bước đầu suy thoái. D. Có bước phát triển nhanh.
Câu 3: Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?
A. Tiểu thương. B. Nông dân. C. Tiểu tư sản. D. Thợ thủ công.
Câu 4: Nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 là gì?
A. Thực hiện ngay công cuộc đổi mới đất nước.
B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
D. Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô.
Câu 5: Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để thực hiện nhiệm vụ gì?
A. Chống giặc dốt. B. Khai giảng các bậc học. C. Bổ túc văn hóa. D. Cải cách giáo dục.
Câu 6: Tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh
A. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp. B. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.
C. nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng. D. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị.
Câu 7: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939 - 1945 là
A. Bắc Sơn - Võ Nhai. B. Bắc Kạn. C. Thái Nguyên. D. Tân Trào - Tuyên Quang.
Câu 8: Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX?
A. Hương Khê. B. Yên Bái. C. Yên Thế. D. Thái Nguyên.
Câu 9: Một trong những hệ quả tích cực của toàn cầu hóa là
A. giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo. B. giúp các nước giữ nguyên cơ cấu kinh tế.
C. thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. D. giải quyết triệt để những bất công xã hội.
Câu 10: Năm 1953, thực dân Pháp gặp khó khăn nào trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam?
A. Bước đầu để mất quyền chủ động. B. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp.
C. Mỹ cắt giảm nguồn viện trợ. D. Bị Mỹ ép kết thúc chiến tranh.
Câu 11: Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử. B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông. D. Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng.
Câu 12: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) xác định là gì?
A. Tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất. B. Chỉ đấu tranh chính trị để thống nhất đất nước.
C. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. D. Giải phóng miền Nam trong năm 1975.
Câu 13: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) nhằm
A. tạo điều kiện để quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật.
B. buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia dân chủ.
C. tránh việc cùng lúc phải chống lại nhiều thế lực ngoại xâm.
D. buộc Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.
Câu 14: Nội dung nào không phản ánh đúng âm mưu của Mỹ ở Đông Dương trong những năm 1951 - 1954?
A. Quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương. B. Từng bước thay chân quân
 
Gửi ý kiến