Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề sử địa 5 - HK1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Kim Chính
Ngày gửi: 07h:47' 12-01-2018
Dung lượng: 103.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 5
Lịch sử - Địa lí
Năm học: 2017 - 2018
Mạch nội dung
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1.Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)
Số câu
1

1

13Câu số
1

2

3Số điểm
1,0

1,0

1,03,0


2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
Số câu1

12


Câu số4

5


Số điểm1,0

1,02,0

3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
Số câu
1

1
1
2
1


Câu số
2

3
5
Số điểm
1,0

1,0
1,0
2,0
1,0

4. Dân cư và kinh tế Việt Nam
Số câu
1
1


1
1


Câu số
1
4


Số điểm
1,0
1,0


1,0
1,0

Tổng
Số câu
3
1
2
1
1
1

1
6
4


Số điểm
3,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0

1,0
6,0
4,0UBND HUYỆN HÀM THUẬN NAM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 5
TRƯỜNG TH HÀM MỸ 2 Năm học: 2017 – 2018
Môn: Lịch sử & Địa lý
Thời gian: 40 phút
A/ PHẦN LỊCH SỬ: (5,0 điểm)
Trắc nghiệm kết quả: (3,0 điểm)
Câu 1: Qua những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì? (1,0 điểm)
Khoanh vào đáp áp đúng nhất:
A/ làm mới đất nước B/ loại bỏ những cách làm ăn cũ
C/ muốn được đi sang Pháp D/ mong muốn đất nước được giàu mạnh
Câu 2: Dưới đây là một số sự kiện lịch sử của dân tộc ta từ năm 1858 đến năm 1945. (1,0 điểm) Em hãy nối ý ở cột A với thời gian phù hợp ở cột B:
A B


Câu 3: Hãy điền các từ ngữ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn cho thích hợp: (1,0 điểm)
Cách mạng tháng Tám đã..........................................................của............................., lật đổ...............................................thống trị hơn một nghìn năm, đưa lại...................cho nhân nhân dân.

Tự luận: (2,0 điểm)
Câu 4: Vì sao ngay sau Cách mạng tháng Tám, đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn? (1,0 điểm)
................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 5: Trình bày điểm khác biệt chủ yếu nhất của chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 với chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950? (1,0 điểm)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B/ PHẦN ĐỊA LÍ: (5,0 điểm)
I.Trắc nghiệm kết quả: (3,0 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (câu 1)
Câu 1:a) Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đâu? (1,0 điểm)
A/ Vùng núi và cao nguyên B/ Đồng bằng và ven biển
C/ Ven biển và cao nguyên D/ Vùng núi và đồng bằng
b) Ngành nông nghiệp nước ta gồm những hoạt động sản xuất nào?
A/ Nuôi trồng thủy sản B/ Chăn nuôi
C/ trồng trọt D/ Trồng trọt và chăn nuôi
Câu 2: Vị trí và đặc điểm của khí hậu, sông ngòi nước ta là: (1,0 điểm)
Đúng ghi (Đ), Sai ghi (S) vào ô trống sau mỗi ý:
A/ Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á, miền Bắc, Nam khí hậu
 
Gửi ý kiến