Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề tham khảo KT1T số chương 2 lớp 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Võ Vĩnh Khang
Ngày gửi: 11h:07' 28-01-2018
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 357
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG II
NĂM HỌC: 2017-2018
TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Tính: (-8).(-25) kết quả là:
A. 33 B. (-33) C. 200 D. (-200)
Câu 2: Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A. 18 B. (-18) C. (-122) D. 122
Câu 3: Biểu diễn tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3):
A. 36 B. (-6)3 C. 63 D. (-6)3
Câu 4: Tìm tất cả các ước của 18:
a) {1;2;3;6;9;18} c) {-1;2;-3;6;9;18}
b) {-1;-2;-3;-6;-9;-18} d) {±1;±2;±3±6±9;±18}
Câu 5: Giá trị của biểu thức (-5).a khi a=4 là:
A. 9 B. -9 C. 20 D. -20
Câu 6: Tìm giá trị của a, biết |a|= 12
a=12 hoặc a=-12 c) a=12 hoặc a=-12
a=2 hoặc a=-12 d) a=2 hoặc a=-12
Câu 7: Lựa chọn quy tắc đúng:
a) Nếu a.b>0 thì a và b cùng dấu c) Nếu a.b>0 thì a<0 và b<-0
b) Nếu a.b>0 thì a>0 và b>0 d) Nếu a.b>0 thì a và b trái dấu
Câu 8: Trong tập hợp số nguyên, số nào sau đây là bội của 7:
a) 9 b) 15 c) -49 d) 65
Câu 9: Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần:
a) -5;25;0;-14;7;13;15 b) 25;0;7;13;15;-5;-14
c) 0;7;13;15;25;-5;-14 d) -14;-5;0;7;13;15;25
Câu 10: Kết quả của |-8|-|-10| là mấy?
Câu 11: Kết quả của -5+245+(-10) là mấy?
Câu 12:Giá trị của biểu thức (-202)+y+(-8) khi y=2 là?
Câu 13: Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là?
Câu 14: Số nguyên x mà sao cho 3.|x| =18 là mấy?
Câu 15: Giá trị của tích m.n2 với m=2; n=-3 là số nào?
Câu 16: Biết rằng 52=25. Còn có một số nguyên khác mà bình phương của nó cũng bằng 25 đó là:
Câu 17: Số nguyên x mà sao cho -11.|x|=-44 là mấy?

Câu 18: Số đối cuả -21 là mấy?
Câu 19: Nếu |x|=5 thì x bằng mấy?
Câu 20: các ước của -8 là?
Câu 21: Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên dương hay số nguyên âm nếu a.b là số nguyên âm:
Câu 22: Số đối của (-17) là?
Câu 23: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 0;-145;13;-27;-5
Câu 24: Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức 2018-(17+2018) ta được:
Câu 25: Cho biết -8.x=0. Thì x là số?
Câu 26: Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:
Câu 27: Tích nào sau đây nhỏ hơn 0
A) (-3)2 .-(2011)3 B) (-2).(-120).(-13).(-1) C) (-2)3.(-1) D. (1)2,(-5).0
Câu 28: Giá trị của biểu thức: 2010-(2011+2010) là
Câu 29: Giá trị của tích a.b2 với a=2, b=-1 là
Câu 30: Kết quả phép tính (-3)-(-5) bằng:
Câu 31: Tổng các số nguyên -3Câu 32: Số đối của –(-8) là:
Câu 33: Giá trị của số nguyên x khi x-(
 
Gửi ý kiến