Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi (1) hoc ky theo de an ngoai ngu lop 5 moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Phong Lan (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:31' 02-05-2017
Dung lượng: 16.3 MB
Số lượt tải: 544
Số lượt thích: 0 người
Full name: ..........................................................

END-TERM 1 TEST (TA5)

Class: ..............................................................

Time: 45 minutes

I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0).

(
(
(
(
(Task 2. Listen and tick (() A, B or C. There is one example.
Example: I often speak English to my friends.
 I read English funny stories.
I write new words and read them aloud.A.B.C.1.
I like our lessons very much.
I have Music today.
I have four lessons.A.B.C.
2.
I read English comic books.
I speak English to my friends every day.
I write my diary in English.A.B.C.
3.
He’s clever.
He’s a boy.
He likes stories.A.B.C.
4.
They danced so beautifully.
They were so beautiful.
They did it so skilfully.A.B.C.

Task 3. Listen and tick (() the correct pictures. There is one example.
Example: What’s he doing?

A.B.D.

1. What lesson does she have today?

A.B.C.
2. How does he practise English?

A.B.C.
3. What’s she reading?

A.B.C.
4. What animals did Tom see?

A.B.C.
Task 4. Listen and tick (() Right or Wrong. There is one example (0).

Right
Wrong


0. Mid-Autumn Festival happens on the fifteenth of August, the lunar year.
(1. People prepare lanterns, masks and mooncake for the event.
2. Children make their masks and lanterns to celebrate the festival.
3. When the moon goes up high in the sky, children go to bed.
4. After singing and dancing, children sit down and enjoy mooncake and fruit under the moon light.
II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

Doraemon The Story of Tam and Cam The Story of Mai An Tiem


The Fox and the Crow Snow White and the Seven Dwarfs

Example: It’s a fairy tale about two sisters. The Story of Tam and Cam
1. It’s a story about an animal and a bird. _____________________
2. It’s a fairy tale about a princess and seven short men. _____________________
3. It’s a story about a Vietnamese hard-working man. _____________________
4. It’s a Japanese story about a magic cat. _____________________

Task 2. Read and tick (() True or False. There is one example (0).
Vy likes English very much. At school, she has English four times a week. She often speaks English with her classmates. Sometimes, she talks with her foreign friend, Amy. They are happy because they can understand each other. Vy usually reads English comic books in her free time. At home, she practises listening by watching cartoons on TV. Vy wants to learn English well. She thinks English is necessary for her future.


True
False


0. Vy’s favourite subject
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓