Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

dề thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: lê tuyêt van
Ngày gửi: 17h:34' 11-12-2016
Dung lượng: 105.4 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
BẢNG MA TRẬN
ĐỀ 5 THI MÔN TOÁN LỚP 5 THEO THÔNG TƯ 22 HỌC KÌ I 2016 – 2017
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đọcviếtsốthậpphân. vàcácphéptínhvớisốthậpphân.
Sốcâu
4
(Bài 1)


4(bài 3)

4(Bài 4)

2(Bài 7)
4
10


Sốđiểm
1


1

2

2
1
5

Đạilượngvàđođạilượngvớicácđơnvịđođãhọc.
Sốcâu4(bài 2)
0
4


Sốđiểm1
0
1

Gảitoánvềyếutốhìnhhọc: Tínhdiệntíchhìnhchữnhật.
Sốcâu

4(Bài 6)


0
4


Sốđiểm

1,75


0
1,75

Giảibàitoánvềtỉsốphầntrăm.
Sốcâu

4(bài 5)


0
4


Sốđiểm

1,25


0
1,25

Tổng
Sốcâu
3


8

12


4
22


Sốđiểm
1


2

5


1
9
TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Họ và tên:……………… Môn: Toán
Lớp: ……… Nămhọc: 2016- 2017
Thờigian: 40 phút
ĐỀ SỐ 5
Bài 1 (2đ): Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
Chuyểnhỗnsố2thànhsốthậpphân ta được:
A/ 2017 B/ 2,17 C/ 2,170 D/ 2,017
9 tạ 6 kg = …………tạ ; sốthíchhợpđểviếtvàochỗchấmlà:
A/ 9,6 B/ 9,60 C/ 9,06 D/ 9,006
Chữsố 8 trongsốthậpphân 95,876 chỉgiátrịlà:
A/  B/  C/  D/ 8
Haibạnquétsântrườngtrong 30 phútthìxong. Vậymuốnquétxongsântrườngtrong 10 phútthìcầnsốbạnlà:
A/ 2 B/ 4 C/ 5 D/ 6

Bài 2 (2đ): Đúngghi Đ, saighi S vào ô trống
a/ 78 km< 7800 ha b/ 5 m9 dm = m
c/ 52 ha < 90 000 m d/ 1 giờ 15 phút = 115 phút.
Bài 3 (1đ) :
a/ Viết các số thập phân sau:
Ba đơn vị, một phần trăm và bảy phần nghìn, viết là: ………………………………………………
b/ Ghi lại cách đọc số thập phân sau:
235,56 đọc là: ……………………………………………….......................……………………………………
Bài 4 (2đ) : Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:
a/ 3 - 1 = ……………………………………………………………………………………………………
b/ 2 + 1 = ……………………………………………………………………………………………………
c/2 :1= …………………………………………………………………………………………
d/ 11 = ……………………………………………………………………………………………………
Bài 5 (2đ): Một phòng học hình chữ nhật có chu vi là 20 m; chiều rộng bằng  chiều dài. a/ Tính diện tích phòng học đó?
b/ Người ta lát nền phòng học đó bằng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm.
Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó?

Tóm tắt: Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6 (1đ): Tuổi trung bình của hai anh em là 8 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi người, biết anh hơn em 4 tuổi.

Tóm tắt: Bài giải:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5
Bài 1 (2đ) :Khoanhvàochữcáitrướccâutrảlờiđúng:
a/ Chuyểnhỗnsố2thànhsốthậpphân ta được: D/ 2,017
b/ 9 tạ 6 kg = …………tạ; sốthíchhợpđểviếtvàochỗchấmlà : C/ 9,06
c/ Chữsố 8 trongsốthậpphân 95,876 chỉgiátrịlà: C/ 
d/ Haibạnquétsântrườngtrong 30 phútthìxong. Vậymuốnquétxongsântrườngtrong 10 phútthìcầnsốbạnlà : D/ 6

Bài 2 (2đ) :Đúngghi Đ, saighi S vào ô trống
a/ 78 km< 7800 ha ; b/ 5 m9 dm = m
c/ 52 ha < 90 000 m ; d/ 1 giờ 15 phút = 115 phút.
Bài 3 (1đ) :
a/ Viết các số thập phân sau :
Ba đơn vị, một phần trăm và bảy phần nghìn, viết là: 3,017
b/ Ghi lại cách đọc số thập phân sau:
235,56 đọc là: Hai trăm ba mươi lăm phẩy năm mươi sáu.
Bài 4 (2đ) : Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:
a/ 3 - 1 =  -  =
 
Gửi ý kiến