Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vũ Huy Danh
Ngày gửi: 05h:25' 23-03-2017
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người


I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
*Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Bài hát “Tiếng chuông và ngọn cờ” do nhạc sĩ nào sáng tác?
A. Hoàng Lân B. Phong Nhã
B. Phạm Tuyên D. Văn Cao
Câu 2: Những thuộc tính của âm thanh được dùng trong âm nhạc là gì?
A. Cao độ, trường độ, cường độ.
B. Cao độ, cường độ, âm sắc.
C. Cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc.
D. Cường độ, âm sắc, cao độ.
Câu 3: Bảy tên nốt được dùng để ghi cao độ từ thấp lên cao là:
A. Đô-Mi-Pha-Si-Son-La-Rê.
B. Đô-Pha-Son-La-Rê-Mi-Si.
C. Đô-Rê-Pha-Mi-La-Son-Si.
D. Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si.
Câu 4: Bài hát “Tiến Quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm bài hát ?
A. Quốc ca B. Đoàn ca
C. Đội ca D. Quốc tế ca
Câu 5: Bài hát “Đi cấy” là một bài dân ca thuộc vùng miền nào của nước ta?
A. Dân ca Quan họ Bắc Ninh B. Dân ca Trung bộ
C. Dân ca Nam bộ D. Dân ca đồng bằng Bắc bộ
Câu 6. Tác phẩm "Làng tôi" của nhạc sĩ Văn Cao ra đời vào năm?
A. 1945 B. 1946
C. 1944 D. 1947
Câu 7: Em hãy điền chữ Đ ( Đúng ) hoặc chữ S ( Sai ) vào đầu dòng các câu sau đây:
A/......Bài tập đọc nhạc số 3 “Thật là hay” được viết ở chỉ số nhịp 3/4.
B/......Bài hát “Vui bước trên đường xa” là một bài dân ca Nam Bộ

II.TỰ LUẬN (6 điểm)
*Hãy hoàn thành các câu hỏi sau đây:
Câu 8. Em hãy viết lại tên nốt của bài TĐN số 1 " Đô, rê, mi, pha, son, la"
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Viết cảm nhận của em về bài hát " Tiếng chuông và ngọn cờ " (Viết không quá 150 từ)
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

MA TRẬN ĐỀ THI

Nội dung kiến thức
cần đánh giá
Cấp độ tư duy cần đánh giá


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức độ cao

Học hát
Câu 1, Câu 6b
Câu 5, Câu 4

Câu 9

Nhạc lí
Câu 2
Câu 3Tập đọc nhạc

Câu 6a
Câu 8


Âm nhạc thường thức
Câu 6
Tổng số câu hỏi
4
4
1
1

Tổng số điểm
2
2
3
3

Tỷ lệ
20%
20%
30%
30%


ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM
I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1. B 0.5 điểm
Câu 2. C 0.5 điểm
Câu 3. D 0.5 điểm
Câu 4. A 0.5 điểm
Câu 5. D 0.5 điểm
Câu 6. C 0.5 điểm
Câu 7. 1 điểm
A. Sai
B. Đúng
II. Tự luận. ( 6 điểm)
Câu 8. Đô đô son son la la son, pha pha mi mi rê rê đô. (2 điểm)
Câu 9. Học sinh viết nhiều cảm nhận khác nhau ( Sắc thái, tình cảm, nội dung...), không viết tắt, tẩy xóa nhiều. GV đánh giá theo từng bài (4 điểm)

 
Gửi ý kiến