Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi Access (có lời giải)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Huy
Ngày gửi: 22h:48' 20-03-2009
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 8127
Số lượt thích: 5 người (Lê Thị Nha Trang, Huỳnh Nam, bùi văn minh hiếu, ...)
ĐỀ ÔN THI SỐ 1
Thời gian làm bài : 120 phút

Câu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sau
khachhang : MAKH(T,4); TENKHACH(T,10); DIACHI(T,40)
Sudung : MASD(T,2); LOAISD(T,15); DONGIA(N,Int)
Chitiet : MASD(T,2); MAKH(T,4); SOKW(N,Int); THANHTIEN(N,Double)
 

Câu 2 : Tạo các Query thực hiện các yêu cầu sau
Tính cột THANHTIEN trong bảng CHITIET biết THANHTIEN = SOKW*DONGIA, nếu SOKW<=100 dongia giữ nguyên; nếu 100200 dongia dược tính gấp 2 lần.
Tìm danh sách hộ phải trả tiền điện nhiều nhất.
Thêm dữ liệu “KH07”; “NAM”; “10 KHU DÂN CƯ CHÍNH NGHĨA” vào bảng KHACHHANG.
Câu 3 : Tạo Form TIENDIEN như hình sau; yêu cầu :
Thiết kế form đúng yêu cầu.
Tính đúng tổng thành tiền.
MAKH duy nhất và không được rỗng.
Các nút lệnh thực hiện đúng chức năng, nút xóa có cảnh báo tiếng Việt.Câu 4 : Tạo Report HOADON như hình sau

Câu 5 : Tạo Form điều khiển như hình sau, yêu cầu:
Chọn Form tiền điện và nhấn nút thực hiện sẽ mở form tiendien
Chọn Report hóa đơn và nhấn nút thực hiện sẽ mở report hoadon ra trên màn hình.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI TÔT NGHIỆP – ĐỀ SỐ 01
Câu 1 :
Thiết kế bảng dữ liệu :
Bảng Khachhang : Với MAKH chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAKH)
Bảng Sudung : Với MASD chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MASD)
Bảng Chitiet : Với MASD chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; Với MAKH chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; (đặt khóa MASD;MAKH)
Tạo mối quan hệ : Tạo mối quan hệ như hình sau
 
Right click trên bảng CHITIET chọn Table design ( chọn MASD ( Click thẻ Lookup ( Click phần display Control ( chọn Combo box ( trong phần Row Source click chọn bảng SUDUNG ( chọn MAKH ( Click thẻ Lookup ( Click phần display Control ( chọn Combo box ( trong phần Row Source click chọn bảng KHACHHANG ( Click nút Save ( Close thiết kế bảng ( đóng cửa sổ tạo mối quan hệ.
 
Nhập dữ liệu : Nhập bảng khachhang; bảng sudung; bảng chitiet
Câu 2 : Thực hiện các query
Chọn các bảng tham gia truy vấn Chitiet; Sudung ( chọn loại truy vấn Update Query ( đưa field thanhtien vao lưới QBE ( trong UPDATE TO nhập công thức sau :
iif([sokw]<100;[dongia]* [sokw]; iif([sokw]<=200; [dongia]*100+([sokw]-100)* [dongia]*1,5;[dongia]*100+100*[dongia]*1,5 +([sokw]-200)*[dongia]*2))
Đầu tiên tạo một truy vấn phụ (Query 21) tính tổng số điện tiêu thụ của từng khách hàng : đưa bảng chitiet vào tham gia truy vấn ( Chọn field MAKH (group by), Tongtien: Thanhtien (sum).
Tạo một truy vấn tạm tìm số tiền trả nhiều nhất : đưa bảng Query 21 vào tham gia truy vấn ( chọn field tongtien (MAX) ( chọn chế độ SQL VIEW copy câu lệnh SQL (bỏ dấu ;) ( đóng truy vấn tạm không cần SAVE.
Tạo truy vấn chính để tìm khách hàng trả tiền điện nhiều nhất : Chọn Query 2N và bảng khachhang ( đưa vào lưới truy vấn các field MAKH; TENKHACH; DIACHI; TONGTIEN ( tại phần criteria của TONGTIEN dán câu lệnh đã copy vào trong cặp dấu ngoặc đơn)
Đưa bảng khachhang vào tham gia truy vấn ( chọn loại truy vấn Append query ( nhập “KH07”; “NAM”; “10 khu dân cư Chánh Nghĩa” vào hàng field( Chọn MAKH, TENKhach; DIACHI trong phần append to ( Click lệnh Run ( SAVE query

Câu 3 : Tạo form THEO DÕI KINH DOANH
Click create form by using wizard ( lần lượt chọn các field MAKH, TENKHACH; DIACHI (bảng khachhang); MASD (bảng chitiet); Loaisd(bảng sudung); SOKW (chitiet); dongia (sudung); thanhtien(chitiet) ( Click Next ( click Next ( click Next ( Chọn kiểu Industrial ( click next ( đặt tên form là THEO DOI KINH DOANH ( click finish.
Về chế độ design view ( sửa đổi thiết kế lại giống như trong bài ( click chọn nút Textbox ( vẽ text box dưỡi form phụ ( đặt tên tổng tiền ( trong text box nhập công thức sau : =dsum(“thanhtien”;“chitiet”;“makh=form.makh”).
Tạo nút lệnh bằng Wizard, riêng nút xóa không tạo
No_avatar
Cám ơn anh.
No_avatar
thank
No_avatar
cam on nhiu!Nháy&nbsp;mắt
No_avatar
hay quá ,cảm ơn nhiều.
No_avatar

hay that ! thank anh nhieu nhieu

 

No_avatar
cảm ơn nhiều
No_avatar
thanks
No_avatarf
Cảm ơn anh nhiều
No_avatar
thanks bạn nhiều hihi
No_avatar

Bài tập rất chi tiết, xin góp ý thêm tác giả, co một số bài kg sát thực tế

chăng hạn: bài tập 1: một khách hàng không thể có nhiều mã sử dụng điện. nên in bảng hóa đơn tiền điện như thế kg hợp lý.

Bài tập 4: Theo dõi nhật trình, một lái xe kg thể trong một ngày đi 2 tuyến đường đc.

Đề số 6: quản lý thẻ bạn đọc thư viện

kg thể dựa vào ngày trả để xác định danh sách bạn đọc chưa trả sách được

vì có thể có bạn đọc mới mượn sách chưa đến ngày trả sách, theo tôi phải thêm trường ngày hẹn trả, sau đó so sánh ngày hẹn trả có nhỏ hơn ngày hiện tại kg và ngày trả có null kg ? thì mới xác định được danh sách bạn đọc chưa trả sách.

 Trọng tùng

 

 

 
Gửi ý kiến