Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI ANH 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Khắc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:18' 28-12-2017
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HDC BÀI THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2017-2018
MÔN TIẾNG ANH 8

I./ PHONETIC:
Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (0.5/EA)
1. A. sound 2. A. comment 3. D. chemistry 4. A. rehearse
II./ GRAMMAR&LANGUAGE USE. (3.0pts)
A. Choose and circle the best word or phrase. (0.25/EA)
1. A. fine enough
2. D. used to have
3. C. different
4. B. herself
5. C. carefully
6. B. Could you
B. Put the words into correct form. (0.5/EA)
1. She asked her children (stop).........to stop.............. playing soccer in the street.
2. I (meet)...........met............. him in the shopping mall last night.
3. (Care).......careful........students do their exercise (care).........careless.............
III./ READING: (2.5pts) Read the passage then finish the tasks.
A. Write (T)True or (F) False? (0.25/EA)
1. T 2. T 3. F 4. T 5. T 6. F
B. Answer the questions: (0.5/EA)
1. No. They don’t
2. We must save the Earth.
V./ WRITING: (2.5 pts)
A. Re-write the sentences as directed: (0.5 EA) viết lại câu theo hướng dẫn
1. “Could you help me with this homework, Long?” Lien said. → Lien asked Long to help her with that homework.
2. I didn’t phone her two months ago. → I haven’t phoned her for two months
3. No one in my class is as clever as John. → John is the cleverest/most clever in my class
4. Mark is too young to ride his bike to school. → Mark isn’t old enough to ride his bike to school
B. Write sentences with the cue given(0.25 EA)
1. Yesterday he promised to take part in recycling program
2. Children ought to spend their free time playing sports 
Gửi ý kiến