Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG HÓA 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Giang
Ngày gửi: 14h:43' 17-03-2011
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 391
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG T.H.C.S ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HOC SINH GIỎI
THẮNG LỢI MÔN HÓA HỌC: LỚP 8-Năm học: 2010-2011
---------------- THỜI GIAN 90(phút không kể soát đề)
-------------------------------------
CÂUI(4điểm)
1) Hoàn thành phương trình hóa học sau:
Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O
R + HCl RCl + H2
CxHy + O2 CO2 + H2O
Na + H2O NaOH + H2
FexOy + CO Fe + CO2
2- Trong các công thức hóa học sau: Na(OH)2; K3O; K2SO4;CaO;Al3(SO4)2 ;MgNO3; CuCl2
Hãy viết lại những công thức viết sai.
CÂUII(6điểm)
1) 3,6.1023 Phân tử MgO phản ứng với a xit clohidric HCl thu được muối MgCl2và nước.
. a)Tính số phân tử HCl cần dùng để phản ứng xảy ra hoàn toàn.
b)Tính số phân tử muối MgCl2 được tạo thành.
c)Tính số nguyên tử H và O được tạo thành.
2) Cho 12(g) khí hiđro H2 Phản ứng với 480( g) sắt III oxit Fe2O3
a)Viết phương trình hóa học phản ứng.
b)Tính khối lượng của Fe tạo thành.
c)Tính khối lượng của chất còn dư sau phản ứng.
d)Chất còn dư cho tác dụng với axit HCl.Tính khối lượng của muối tạo thành, biết hiệu suất
phản ứng 98%.
CÂUIII(5điểm)
1) Hỗn hỗp khí A gồm N2 và O2 ở (đktc) 6,72 lít khí A có khối lượng là 8,8 (g)
a)Tính phần trăm các chất trong hỗn hợp A theo thể tích và theo khối lượng.
b)Bao nhiêu gam CO2 có số mol phân tử bằng tổng số mol phân tử khí có trong 8,8(g) hỗn hợp A
c)Bao nhiêu lít khí H2 đo (đktc)có thể tích bằng thể tích của 2,2 (g) A.
2) Xác định công thức hóa học một oxít của nitơ. Biết phân tử khối bằng 46 và tỉ khối lượng mN:mO=3,5:8
CÂU IV(5điểm)
1)Hòa tan hoàn toàn 3,78 gam một kim loại X bằng dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được 4,704lít khí H2(đktc).Xác định kim loại X.
2) Một loại phân đạm amoni có chứa 90%về khối lượng là NH4Cl (còn 10%là tạp chất không có N)
a)Hỏi khi bón 3 kg loại phân đạm đó thì đưa được vào đất trồng bao nhiêu kgN ?
b)Muốn đưa vào đất trồng 1,2kg N thì cần bón bao nhiêu kg phân đạm.
(Cho:H=1;Mg=24;Cl=35,5;O=16;Fe=56;N=14;C=12)
No_avatar

ko có đáp án à

 
Gửi ý kiến