Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh cấp Tỉnh 2015-2016 (Có file nghe)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Phát
Ngày gửi: 14h:21' 07-01-2017
Dung lượng: 848.1 KB
Số lượt tải: 597
Số lượt thích: 1 người (Phan Ngọc Huy)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỔ BỘ MÔN: TIẾNG ANH
--------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ THI MÔN: Tiếng Anh; Lớp: 9
Ngày thi: 25/03/2016
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian phát đề)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(:
Họ và tên thí sinh: _______________________
Số báo danh: ______________ Phòng: _______
Học sinh lớp: ___________________________
Trường THCS: __________________________
Giám thị 1: ………………….

Giám thị 2: ………………….

(Kí – ghi rõ họ tên)

STT do giám thị ghiSố phách
(Do CT HĐ chấm thi ghi)( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016
Giám thị 1: ………………….

Giám thị 2: ………………….

(Kí – ghi rõ họ tên)

STT do giám thị ghiSố phách
(Do CT HĐ chấm thi ghi)
Điểm bài thi
Họ tên và chữ kí

Bằng số


Bằng chữ
Giám khảo 1Giám khảo 2


*Point for each part:
Part I:

Part VI:


Part II:

Part VII:


Part III:

Part VIII:


Part IV:

Part IX:


Part V:

Part X:


Points: ………

( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO PHẦN CHỖ TRỐNG NÀY


I. LISTENING: (0,5pt)
Soccer is a fun, recreational sport around the world, and it is a very popular sport among kids in the United States. Playing soccer is great for developing teamwork as well as improving your physical health.
Now, you will listen to a story about a man who likes watching soccer and choose the best answer (A, B, C, or D) according to what you hear.
1. According to the man, his team lost the first match due to __________.
A. bad weather conditions B. injuries C. poor officiating
2. What reason was NOT mentioned about why his team lost their second game?
A. The referees made some terrible calls against some players.
B. They were disqualified for unsportsmanlike conduct.
C. One of their players shot the ball into the wrong goal.
3. The man’s team was winning the final match until ___________.
A. the other team made an amazing comeback
B. some of their players were ejected from the game
C. their fans booed the team and left the stadium
4. Which team does the man want to win the World Cup now?
A. He doesn’t care who wins at this point.
B. He wants the host nation to win.
C. He hopes the matches are cancelled.
5. Now that his team is out of the tournament, how is he spending his time?
A. He’s been following a golf tournament on TV.
B. He’s become interested in an online chess tournament.
C. He’s been playing in a local tennis tournament.
II. GRAMMAR AND VOCABULARY: (3,3pts)
Part 1: CIRCLE the word/phrase (A, B, C or D) that best completes each of the sentences. (2,0pts)
1. I’ll give you the phone number of my hotel, so that you can reach me if anything happens. ______ anything happen, I want you to look after my children.
A. Can
B. Might
C. Will
D. Should

2. I suppose you’re not serious, ______?
A. don’t I
B. do I
C. are you
D. aren’t you

3. Nguyen Thi Anh Vien is a 19-year-old Vietnamese woman who is the fastest swimmer in Southeast Asia in ______ races.
A. numerate
B. numeral
C. numeric
D. numerous

4. _____ are still ending up in prison – over 700 in 1972 – merely for using cannabis.
A. So too many
B. Far too many
C. Quite too many
D. Such too many

5. A strong westerly ______ flattened the standing corn though it brought no rain.
A. gale
B. blizzard
C. hurricane
D. breeze

6. After going to the zoo, the mall, and the movies, Cassie was sick of _______ to entertain her nieces.
A. pushing the envelope
B. turning the other cheek

C. bending
No_avatar

/BAN CO DAP AN DE THI NAY KO GUI MINH XIN DC KO

No_avatarf

thường thi đề anh tỉnh họ lấy được đề là tốt rồi đó bạn Khanh Ly :3

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓