Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 21h:17' 13-03-2018
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN(Đề thi có 02 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Tin học – Lớp 11
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI

Câu 1: (6.0 điểm)
Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím một số nguyên dương a và thực hiện:
a. Cho biết a là số có mấy chữ số.
b. Cho biết tổng các chữ số của a.
c. Ta gọi số “đối xứng” với a là số nguyên dương thu được từ a bằng cách đảo ngược thứ tự các chữ số của a. Viết chương trình in ra số đối xứng của số nguyên dương a.
d. Cho a và b là 2 số nguyên dương. Ta gọi tổng đối xứng của a và b là số đối xứng với tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b. Viết chương trình cho phép nhập hai số nguyên dương a, b và in ra tổng đối xứng của chúng.
Ví dụ: Nhập a = 25 thì cho kết quả là:
a. So a co 2 chu so.
b. Tong cac chu so cua a la 7.
c. So doi xung cua a la 52.
d. Nếu a = 25 và b = 26 thì tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b là 52 + 62 = 114. Vì thế tổng đối xứng của a và b là 411
Câu 2. (7,0 điểm)
Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên N (1≤ N ≤ 103) và dãy A gồm N số nguyên từ A1, A2, …, An. Rồi thực hiện các công việc sau:
- Đếm số lượng phần tử lẻ có trong dãy A.
- Tính tổng các phần tử không âm có trong dãy A.
- Đổi chỗ các phần tử của dãy A theo quy luật sao cho các phần tử dương nằm ở đầu dãy, phần tử âm nằm ở cuối dãy.
Hiển thị các kết quả ra màn hình.
Bài 3: Tìm xâu con dài nhất (7đ)
Nhập vào một xâu bất kỳ từ bàn phím. Hãy cho biết độ dài lớn nhất của xâu con chứa liên tiếp kí tự ‘a’. In ra màn hình xâu con dài nhất vừa tìm được?
Ví dụ: Xâu nhập vào: aabcaaade ( Độ dài max= 3
Xâu con cần tìm là: aaa

………………………… HẾT …………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN(Đề thi có 02 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Tin học – Lớp 10
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)ĐỀ BÀI

Câu 1. (7,0 điểm)
Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên N (3≤ N ≤ 100) và dãy A gồm N số nguyên từ A1, A2, …, An. Rồi thực hiện các công việc sau:
- Đếm số lượng phần tử ở vị trí chẵn có giá trị là lẻ trong dãy A.
- Tính tổng các phần tử không âm có trong dãy A.
- Đổi chỗ các phần tử của dãy A theo quy luật sao cho các phần tử dương nằm ở đầu dãy, phần tử âm nằm ở cuối dãy.
Hiển thị các kết quả ra màn hình.
Câu 2: (6.0 điểm)
Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím một số nguyên dương a và thực hiện:
a. Cho biết a là số có mấy chữ số.
b. Cho biết tổng các chữ số của a.
c. Ta gọi số “đối xứng” với a là số nguyên dương thu được từ a bằng cách đảo ngược thứ tự các chữ số của a. Viết chương trình in ra số đối xứng của số nguyên dương a.
d. Cho a và b là 2 số nguyên dương. Ta gọi tổng đối xứng của a và b là số đối xứng với tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b. Viết chương trình cho phép nhập hai số nguyên dương a, b và in ra tổng đối xứng của chúng.
Ví dụ: Nhập a = 25 thì cho kết quả là:
a. So a co 2 chu so.
b. Tong cac chu so cua a la 7.
c. So doi xung cua a la 52.
d. Nếu a = 25 và b = 26 thì tổng của số đối xứng với a và số đối xứng với b là 52 + 62 = 114. Vì thế tổng đối xứng của a và b là 411

Bài 3: (7,0 điểm)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓