Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ma tran va de thi lop 3 cuoi nam mon Toan 17-18
Người gửi: Tăng Xuân Sơn
Ngày gửi: 11h:08' 03-05-2018
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 1321
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM HỌC
Năm học: 2017- 2018
Môn Toán- Lớp 3


Mạch kiến thức kỹ năng
Số câu
số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
 TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số học: Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 10000,100 000; nhân, chia các số có 2,3…5 chữ số cho số có một chữ số, tính giá trị biểu thức có hai phép tính, so sánh các số. tìm một phần mấy của số, rút về đơn vị.
Số câu
2
1
2
1
1


1
5
3


Câu số
1,2
7
3,4
8
5


10
Số điểm
2.0
1.0
2.0
1.0
1.0


1.0
5.0
3.0

Đại lượng và đo đại lượng: km,m, dm , ngày; giờ; phút, tháng năm, xem lịch, một số loại tiền Việt nam
Số câu
11Câu số
6Số điểm
1.01.0


Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông, chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông, Tâm, đường kính hình tròn.
Số câu

11


Câu số

9


Số điểm

1.01.0

 Tổng
Số câu
2
1
2
1
2
1

1
6
4


Số điểm
2.0
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0

1.0
6.0
4.0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC
Năm học: 2017 -2018

Môn: Toán - Lớp 3 (Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ và tên: ................................................................................................................ Lớp: ...............................

Điểm

.../10 điểm
 Lời nhận xét của thầy cô
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


Câu 1: (M1) (1 điểm)
a) Số liền trước của số 26391 là:
A. 26 392                B. 26 301                    C. 26 390                                    D. 26 401
b) Số liền sau của số 75 280 là:
A. 75 279                 B.75 270                    C.75 281                            D. 75 290
Câu 2: (1 điểm) (M1)
a) Số bé nhất trong các số 6759; 6760; 6699; 7023
A. 6759                    B. 6760                       C. 6699                               D. 7023
b) số tám nghìn không trăm mười lăm viết là:
A. 8015 B. 8150 C. 8051 D. 8105
Câu 3: (1 điểm) (M 2)
a) Kết quả của phép tính cộng 6475 + 347 là:
A. 9945               B. 6822                       C. 6812                       D. 6722
b) Kết quả của phép tính trừ 9356 - 6837 là:
A. 3519               B. 3529                       C. 2519                             D. 2529
Câu 4: (1 điểm) (M 2)
a) Kết quả của phếp tính nhân 12718 x 7
A. 89026               B. 88976                     C. 88926                     D. 84026
b) Giá trị của biểu thức 16817 + 15043 x 3 là:
A. 95580                B. 61846                    C. 61946                      D. 61964
Câu 5: (1 điểm). (M3)Giá trị của biểu thức là:
a) 9036 - 1035 x 4 =...............
A. 4140                B. 4896                        C. 4869                            D. 4996
b) 2429 + 7455 : 7 = ...............
A. 1065                   B. 1412                    C. 3484                            D. 3494
Câu 6. (M3) Viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)
Em bắt đầu ăn cơm lúc 6 giờ 20 phút và ăn xong lúc 6 giờ 50 phút. Như vậy em ăn cơm hết ........... phút.
A. 20                      B. 30                     C. 40                               D. 50
Câu 7: (1 điểm) (M1)Đặt tính rồi tính:
a) 37648 : 4                                             b) 14273 x 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: (1 điểm) (M 2)Tìm x
a) X x 9 = 2826                                     b) x : 8 =
 
Gửi ý kiến