Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Sáng
Ngày gửi: 09h:49' 11-05-2018
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 604
Số lượt thích: 1 người (Võ Tùng Lâm)

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Hóa Học 8 – Thời gian làm bài 120 phút


ĐỀ CHÍNH THỨC


Câu I: ( 5đ) 1, Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau.
a. Al + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + H2
b. Fe(OH)3 + HCl ---> FeCl3 + H2O
c. KMnO4 + HCl ---> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
d. Fe3O4 + Al ---> Al2O3 + Fe
e. FeS2 + O2 ---> Fe2O3 + SO2
g. Fe2O3 + CO ---> FexOy + CO2
2. Hợp chất X có thành phần % theo khối lượng 28%Fe, 24%S còn lại là oxi.
a) Tìm công thức phân tử của hợp chất X. Biết khối lượng mol của X là 400 g/mol.
b) Ở điều kiện tiêu chuẩn, cần bao nhiêu lít oxi thì có số phân tử đúng bằng số nguyên tử có trong 20 gam hợp chất X.
Câu II: ( 4 đ) 1. Hỗn hợp khí X gồm N2 và O2. Ở đktc 6,72 lít khí X có khối lượng 8,8 gam. Tính thành phần % về khối lượng các khí có trong hỗn hợp X.
2. Dẫn luồng khí H2 đi qua ống thuỷ tinh chứa 28 gam bột CuO nung nóng. Sau một thời gian thu được 24 gam chất rắn Y. Xác định thành phần % khối lượng các chất trong Y và tính khối lượng nước tạo thành?
Câu III: ( 5 đ) 1. Khử hoàn toàn 27,6 gam hỗn hợp oxit gồm Fe2O3 và Fe3O4 ở nhiệt độ cao phải dùng hết 11,2 lít khí H2 (đktc) sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam Fe. Tính giá trị của m.
2. Đốt cháy hoàn toàn 27,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, C, S bằng V lít khí O2 (lấy dư), kết thúc phản ứng thu được 23,2 g chất rắn Fe3O4 và 13,44 lít hỗn hợp khí, dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được a gam chất kết tủa, thể tích khí còn lại là 2,24 lít.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính thành phần % theo khối lượng các chất có trong X (biết thể tích các khí đo ở đktc).
c) Tính giá trị của a, V.
Câu IV: ( 3 đ) Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3 ta thu được chất rắn B và khí O2. Biết KClO3 bị phân hũy hoàn toàn, còn KMnO4 bị phân hũy 1 phần theo sơ đồ sau: KClO3 ---> KCl + O2
KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2
Trong B có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% khối lượng, khí O2 thu được vừa đủ đốt cháy hết 2,304 gam Mg.
a, Tính m.
b, Tính thành phần % về khối khối lượng các chất trong A.
Câu V: ( 3 đ) Tỉ lệ khối lượng nguyên tử của 3 kim loại X, Y, Z là 3: 5: 7. Tỉ lệ số mol trong hỗn hợp của chúng là 4: 2: 1.
Khi cho 1,16 gam hỗn hợp 3 kim loại này tác dụng hết với dung dịch HCl ( lấy dư) thấy có 0,784 lít H2 (đktc) bay ra. Cho biết 3 kim loại trên khi phản ứng với dung dịch HCl chúng đều thể hiện hóa trị II. Xác định tên kim loại X, Y, Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.
Cho biết: H = 1; C= 12; N = 14; O = 16; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65.
…………… Hết …………..

Họ và tên …………………………………….. SBD………
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Hóa Học 8 – thời gian làm bài 120 phút

Câu
Nội dung
Điểm

Câu I
5 điểm
1. (2,5 đ) * Cân bằng đúng mỗi phương trình hóa học cho 0,4 đ riêng PTHH (g) 0,5 đ.
a. 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO)4 + 3H2
b. Fe(OH)3 + 3HCl -> FeCl3 + 3H2O
c. 2KMnO4 + 16HCl -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
d. 3Fe3O4 + 8Al -> 4Al2O3 + 9Fe
e. 4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2
g. xFe2O3 + ( 3x – 2y)CO -> 2FexOy + (3x – 2y)
 
Gửi ý kiến