Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kim Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:35' 16-06-2018
Dung lượng: 255.0 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNHHƯỚNG DẪN CHẤM
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2017-2018
Khóa ngày 22 – 3 – 2018
Môn: Hóa học
LỚP 12 THPT


Câu I
1,75 điểm

1. (1,0 điểm)
a) 4Au + 8NaCN + 2H2O + O2 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH
b) Pb + 3H2SO4 (đặc) Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O
c) Cu2O + H2SO4 loãng CuSO4 + Cu + H2O
d) Fe2(SO4)3 + SnSO4 2FeSO4 + Sn(SO4)2
e) Fe3O4 + 8HI 3FeI2 + I2 + 4H2O
f) 2CrCl3 + 3Br2 + 16NaOH 2Na2CrO4 + 6NaCl + 6NaBr + 8H2O
g) 4KO2 + 2CO2 2K2CO3 + 3O2
h) Na[Al(OH)4] + NH4Cl NaCl + Al(OH)3 + NH3 + H2O
Mỗi PTHH 0,125 điểm

2. (0,75 điểm)
Cr2O3 + 6H+ 2Cr3+ + 3H2O
H+ + OH- ( H2O
Cr3+ + 4OH- [Cr(OH)4]-
2[Cr(OH)4]- + 3H2O2 + 2OH- 2+ 8H2O
2 + 2 H+  + H2O
 + 2 OH- 2 + H2O

Mỗi PTHH 0,125 điểm
Câu II
2,25 điểm

1. (0,5 điểm)
Trật tự tăng dần tính bazơ: (I) < (III) < (IV) < (II).
Tính bazơ được đánh giá bởi mật độ electron trên nguyên tử nitơ. Các nhóm có hiệu ứng làm giảm mật độ electron thì làm cho tính bazơ giảm và ngược lại.
Chất (I) tồn tại ở dạng ion lưỡng cực nên có tính bazơ yếu nhất.
Chất (II) có hiệu ứng +I nên làm tăng tính bazơ.
Chất (III) và chất (IV) có hiệu ứng -I của Csp2 và Csp; hiệu ứng -I của Csp lớn hơn Csp2 nên (III) có tính bazơ yếu hơn (IV).

0,25

0,25

2. (1,0 điểm)
 + 6[H]  + 2H2O
+ NaNO2 + 2HCl  + NaCl + 2H2O
+ H2O + HCl
+ ClCH2COCl  + HCl
 
 + CH3NH2  + HCl
 + H2 0,25


0,25
0,25

0,25

3. (0,75 điểm)
Các chất trong X là: (CH3NH3)2CO3 (a mol) và C2H5NH3NO3 (b mol).
PTHH:
(CH3NH3)2CO3 + 2NaOH 2CH3NH2( + Na2CO3 + 2H2O
a 2a a
C2H5NH3NO3 + NaOH C2H5NH2( + NaNO3 + H2O
b b b
Theo bài ra ta có:
124a + 108b = 3,4
2a + b = 0,04
( a = 0,01; b = 0,02.
m = 0,01.106 + 0,02.85 = 2,76.


0,250,25

0,25

Câu III
2,0 điểm

1. (1,0 điểm)
Dựa vào đồ thị, ta thấy:
- Khi V = 350, đã xảy ra phản ứng giữa Ba(OH)2 với Al2(SO4)3 và Al2(SO4)3 còn dư.
- Khi V =550, đã xảy ra phản ứng hòa tan một phần Al(OH)3 và Al(OH)3 còn dư.
Xét tại V = 350: số mol Ba(OH)2 = 0,035 mol.
Các phản ứng:
Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2H2O
x ( x ( x
3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 ( 3BaSO4( + 2Al(OH)3(
(0,035-x) ( (0,035-x) 2.(0,035-x)/3
Ta có khối lượng kết tủa:
0,035.233 + 78.2.(0,035-x)/3 = 8,935
( x = 0,02
Tại V = 550: số mol Ba(OH)2 = 0,055 mol.
Ba(OH)2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2H2O
0,02 ( 0,02 ( 0,02
3Ba(OH)2 +
No_avatar

Cho xin cái đè thầy ơi

 
Gửi ý kiến