Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lệ
Ngày gửi: 09h:58' 11-10-2018
Dung lượng: 14.5 KB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Môn : Lịch sử
Thời gian: 120 phút
Đề ra:
Câu 1 (5,0 điểm):Hoàn cảnh lịch sử, nét mới đầu thế kỉ XX?
Câu 2 (5,0 điểm): Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu và hoạt động của phong trào Đông Du 1905 – 1909?
Câu 3 (5,0 điểm): Làm rõ điểm giống và khác nhau giữa phong trào yêu nước thế kỉ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?
Câu 4 (5,0 điểm): Trình bày những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX? Nguyên nhân đạt được những thành tựu đó?
Đáp án:
Câu 1 (5,0 đ):
Trả lời đầy đủ hoàn cảnh lịch sử (3,0 đ):
+ Điều kiện trong nước (1,5đ): Cho đến năm 1896…; từ năm 1897…; do tác động của chính sách khai thác thuộc địa…
+ Điều kiện bên ngoài (1,5 đ): Tác động của tình hình thế giới….; cuối thế kỉ XIX…
Trình bày được nét mới (2,0 đ):
+ Kinh tế: Nông nghiệp
Công nghiệp
GTVT
Thương nghiệp
+ Xã hội: Xuất hiện các G/C và tầng lớp mới
Tầng lớp TS
Tầng lớp tiểu TS thành thị
G/C công nhân
Câu 2 (5,0đ):
Chủ trương cứu nước Phan Bội Châu (1,5đ)
+ Giới thiệu tiểu sử PBC
+ Tư tưởng cứu nước của PBC: Dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp để giành độc lập; Tổ chức lực lượng trong nước và sự viện trợ bên ngoài; sau khi giành được độc lập xây dựng một chế độ chính trị mới ở Việt Nam…
Hoạt động của phong trào Đông Du 1905 – 1909 (3,5 đ)
+ Tháng 5 – 1904 tại QN, PBC thành lập hội Duy Tân, chủ trương đánh đuổi pháp…
+ Tháng 8 – 1908 chính phủ Nhật cấu kết với TDP đàn áp PT
+ Tháng 3 – 1909 PBC trục xuất khỏi NB, PT tan rã, hội Duy Tân ngừng hoạt động…
Câu 3 (5,0đ):
Làm rõ điểm giống nhau giữa PT yêu nước cuối TK XIX và PT yêu nước đầu TK XX (1,5đ)
+ Giới thiệu 2 xu hướng cứu nước
+ Nêu điểm giống nhau: PT yêu nước cuối TK XIX và PT yêu nước đầu TK XX đều thực hiện nhiệm vụ GPDT, lãnh đạo PT là các văn thân sỹ phu yêu nước; Các pt đều phát triển mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp; tất cả các Pt đều thất bại nhưng nêu cao tinh thần yêu nước, cổ vũ, thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
Khác nhau (3,5đ):
+ Hoàn cảnh:
+ Mục đích
+ Thành phần lãnh đão
+ ý thức hệ tư tưởng
+ Hình thức đấu tranh
+ Tổ chức
+ Địa bàn
+ Lực lượng tham gia
Câu 4 (5,0đ)
Trình bày đầy đủ những thành tựu của LX trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX (4,0đ)
+ Nêu hoàn cảnh (0,5đ):
+ Trình bày thành tựu:
Kinh tế (2,0đ)
KHKT (1,5đ)
Nguyên nhân đầy đủ 3 ý (1,0đ)
+ Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng CS LX…
+ Nhờ tinh thần lao động cần cù, dũng cảm của ND LX
+ LX biết dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc và tranh thủ đc những thành KHKT của TG.
 
Gửi ý kiến