Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Thi
Ngày gửi: 23h:55' 26-10-2018
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Anh Thi)
SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT BỐ HẠ

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN : sinh 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(32 câu trắc nghiệm)


Đề cho lớp 10A3,4,5,6

Mã đề thi 1321

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: ............................................

Câu 1: ADN được cấu tạo từ bao nhiêu loại đơn phân ?
A. 5 loại B. 3 loại C. 4 loại D. 6 loại
Câu 2: Trên phân tử ADN có 5 điểm tái bản. Quá trình tái bản hình thành 100 đoạn okazaki .Số đoạn mồi được tổng hợp là
A. 120 B. 110 C. 120 D. 100
Câu 3: Đường tham gia cấu tạo phân tử ADN là :
A. Đêôxiribôzơ B. Xenlulôzơ C. Glucôzơ D. Saccarôzơ
Câu 4: Một gen có khối lượng là 9.105 đvC, có A= ½ G có chiều dài và số lượng từng loại nucleotit là:
A. 5100A0, A=T=500, G= X= 1000 C. 5100A0, A= T = 1000, G=X = 500
B. 4080 A0, A=T=800, G=X = 400 D. 4080 A0, A=T=400, G=X=800
Câu 5: Tế bào cơ thể điều hoà tốc độ chuyển hoá hoạt động vật chất bằng bằng việc tăng giảm
A. nhiệt độ tế bào. B. nồng độ enzim trong tế bào.
C. độ pH của tế bào. D. nồng độ cơ chất
Câu 6: Giữa các nuclêôtit trên 2 mạch của phân tử ADN có :
A. Các liên kết hidrô theo nguyên tắc bổ sung B. G liên kết với X bằng 2 liên kết hiđrô
C. A liên kết với T bằng 3 liên kết hiđrô D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 7: Tế bào cơ thể điều hoà tốc độ chuyển hoá hoạt động vật chất bằng bằng việc tăng giảm
A. nhiệt độ tế bào. B. độ pH của tế bào.
C. nồng độ cơ chất D. nồng độ enzim trong tế bào.
Câu 8: Các cấp tổ chức của thế giới sống cơ bản gồm:
A. 6 cấp B. 7 cấp C. 8 cấp D. 5 cấp
Câu 9: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do cấu trúc hóa học của nước gây ra
A. Rau, quả tươi để trong ngăn đá tủ lạnh một thời gia bỏ ra bị nát, nước chảy ra nhiều từ rau, quả đó.
B. Khi đun nóng ở nhiệt độ cao, nước bốc hơi
C. Hiện tượng cho rau, quả vào máy xay sinh tố chắt được nước để uống.
D. Nước đá nổi trên mặt nước
Câu 10: Kí hiệu của các loại ARN thông tin , ARN vận chuyển , ARN ribôxôm lần lượt là :
A. mARN, tARN và rARN B. mARN, rARN và tARN
C. tARN, rARN và mARN D. rARN, tARN và mARN
Câu 11: Chức năng của ADN là :
A. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
C. Bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền D. Trực tiếp tổng hợp Prôtêin
Câu 12: Một gen có chiều dài 4080A0, biết A= 1/2G có số nuclêôtit từng loại mà môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 3 lần là :
A. A=T= 5600, G=X=2800 C. A=T= 2800, G=X= 5600
B. A=T=6400, G=X=3200 D. A=T=3200,G=X=6400
Câu 13:  Một gen con tự nhân đôi đã tạo thành hai gen con , hình thành nên 3800 liên kết hidro trong số đó số liên kết hidro giữa các cặp G- X nhiều hơn số liên kết các cặp A-T là 1000 . Chiều dài của gen đó là
A. 2250A0 B. 5100A0 C. 2550 A0 D. 2411 A0
Câu 14: Dị hoá là
A. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
B. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.
C. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy
 
Gửi ý kiến