Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vò Thþ Ph­Îng
Ngày gửi: 18h:26' 31-10-2018
Dung lượng: 189.0 KB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI LỚP 12
Môn: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
(Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm)
Mã đề thi: 135


Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137;
Au = 197; Sn = 119; Pb = 207; Ni = 59; P = 31; Si = 28; I = 127; F = 19; Li = 7; Ni = 58.

Câu 1: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là :
A. 4 B. 5 C. 8 D. 9
Câu 2: Cho 3 nguyên tử X,Y,Z.Tổng số khối của X và Y, Y và Z, Z và X lần lượt là 30, 72, 70.
Tổng số nơtron của X và Y, Y và Z, Z và X lần lượt là 15, 38, 37. Khẳng định nào sau đây là sai ?
A.Hiệu số nơtron của phân tử ZY và phân tử XY2 là 15. B.Tổng số proton, nơtron và electron Z(XY3)2 là 268.
C.Phân tử khối của XY2 lớn hơn phân tử khối của ZY.
D.Y’ là đồng vị của Y có số nơtron nhiều hơn Y là 2 thì phân tử khối của ZY’ là 74.
Câu 3: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Thả một đinh Fe vào dung dịch HCl. (2) Thả một đinh Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.
(3) Thả một đinh Fe vào dung dịch FeCl3. (4) Nối một dây Zn với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm.
(5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2.
(6) Thả một đinh Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.
Trong các thí nghiệm trên có mấy thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 4. Cho hỗn hợp X gồm 2 axit: axit axetic và axit fomic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thu được dung dịch trong đó CH3COONa có nồng độ là 7,263%. Xác định nồng độ % của HCOONa trong dung dịch sau phản ứng?
A. 4,798% B. 7,046% C. 8,245% D. 9,035%
Câu 5. Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 thu được (m + 6,11) gam hỗn hợp Y gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl, đun nóng thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z thu được 73,23 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hết m gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HNO3 31,5% thu được dung dịch T và 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất; đktc). Nồng độ C% của Fe(NO3)3 có trong dung dịch T gần đúng nhất với:
A. 7%. B. 6%. C. 8%. D. 9%.
Câu 6: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong phòng thí nghiệm. X là khí nào trong các khí sau:

A. NH3 B. CO2 C. HCl D. N2
Câu 7: Một loại phân đạm ure có độ dinh dưỡng là 46,00%. Giả sử tạp chất trong phân chủ yếu là (NH4)2CO3. Phần trăm về khối lượng của ure trong phân đạm này là:
A. 96,19%. B. 97,58%. C. 98,57%. D. 92,29%.
Câu 8: Hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu được dung dịch A . Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí
 
Gửi ý kiến