Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Ngọc Oanh
Ngày gửi: 21h:54' 06-12-2018
Dung lượng: 68.2 KB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
https://www.luyenthi123.com/
Luyện thi toán 123
A/Toán lớp 6
Bội chung nhỏ nhất
Phần bài tập cơ bản :
Câu 1 :Bội chung nhỏ nhất là số lớn nhất trong các số đã cho nếu số đó chia hết cho các số còn lại.ĐÚNG hay SAI
Đáp án : ĐÚNG
Câu 2 :Nếu các số đã cho đôi một nguyên tố cùng nhau thì bội chung nhỏ nhất bằng tích các số đó.ĐÚNG hay SAI
Đáp án : ĐÚNG
Câu 3 :BCNN (40;168)
Đáp án : D
Câu 4 :BCNN(100;125)
Đáp án :A
Câu 5 :BCNN(100;25;20)
Đáp án :C
Câu 6 :Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết a ⋮ 120 , a ⋮ 40
Đáp án : A
Câu 7 :Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết a ⋮ 15; a ⋮ 27
Đáp án : B
Câu 8 : BCNN(12; 52) = 78. ĐÚNG hay SAI
Đáp án : SAI
Câu 9 :BCNN(21; 56) = 168. ĐÚNG hay SAI
Đáp án : ĐÚNG
Câu 10 :Tập hợp các bội chung nhỏ hơn 100 của 10; 15
Đáp án :C
Câu 11 :Tập hợp các bội chung nhỏ hơn 500 của 20; 35
Đáp án : D
Câu 12 :Cho a=.7.11 
b=.5  Vậy BCNN(a, b) = ?
Đáp án :A
Câu 13 :Cho a=53.13  b=24.52 Vậy BCNN(a, b) = ?
Đáp án : B
Câu 14 :Cho a=25.3  b=34. 5  Vậy BCNN(a, b) = ?
Đáp án :D
Câu 15 : Tìm x biết x ∈BC(8;12), 20Đáp án :C
Câu 16 :Tìm x biết x ∈BC(9;15), 0Đáp án :B
Câu 17 :Lựa chọn đáp án đúng nhất 
A.BCNN (9;8) = 72
B.BCNN (16;12) = 192
Đáp án :A
Câu 18 :Lựa chọn đáp án đúng nhất
A. BCNN(22;11)=22
B. BCNN(12;3) = 36
ĐĐáp án : A
Câu 19 :Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 5 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 7 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng 100 đến 150 cây.
Đáp án :A
Lời giải chi tiết :
Hướng dẫn: Nếu số cây mỗi đội phải trồng là x cây thì x ⋮ 5 và x ⋮ 7  ⇒ x ∈ BC(5; 7)  Ta đi tìm x thỏa mãn điều kiện 100 < x < 150 Bài giải:  Gọi số cây mỗi đội trồng được là x (100 < x < 150)  Vì khi mỗi công nhân đội I phải trồng 5 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 7 cây nên x ⋮ 5; x ⋮ 7  ⇒ x ∈ BC(5; 7) = {0; 35; 70; 105; 140; 175;...}  Vì 100 < x < 150 nên x = 140  Vậy mỗi đội phải trồng 140 cây  Vậy đáp án đúng là: A
Câu 20 :Hai bạn Lan và Huệ cùng tham gia câu lạc bộ vẽ. Lan cứ 10 ngày lại tham gia câu lạc bộ vẽ 1 lần, Huệ cứ 12 ngày lại tham gia câu lạc bộ vẽ 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng tham gia câu lạc bộ vẽ 1 ngày. Hỏi sau ít nhất bao lâu hai bạn lại cùng tham gia câu lạc bộ vẽ.
Đáp án :C
Lời giải chi tiết :
Hướng dẫn: Gọi số ngày ít nhất để hai bạn cùng tham gia câu lạc bộ vẽ là x thì x ⋮ 10 và x ⋮ 12  ⇒ x = BCNN(10; 12) Bài giải:  Gọi số ngày ít nhất để hai bạn lại cùng tham gia câu lạc bộ vẽ là x (x > 12)  Vì Huệ sau 12 ngày lại tham gia câu lạc bộ vẽ 1 lần nên x ⋮ 12  Lan cứ 10 ngày lại tham gia câu lạc bộ vẽ 1 lần nên x ⋮ 10 
⇒ x = BCNN(10; 12) = 60  Vậy sau ít nhất 60 ngày hai bạn lại cùng tham gia câu lạc bộ vẽ 1 ngày  Vậy đáp án đúng là: C

Phần bài tập trung bình :
Câu 1 :BCNN(15; 5; 25) = ?
Đáp án : A
Câu 2 :BCNN(100; 50; 4) = ?
Đáp án : C
Câu 3
 
Gửi ý kiến