Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Phương Lan
Ngày gửi: 10h:02' 24-12-2018
Dung lượng: 162.9 KB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2018 - 2019


MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 9
(Thời gian làm bài 150 phút, không kể phát đề)


Đề thi này có 01 trang

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1: (3,0 điểm)
Hãy phân tích bối cảnh lịch sử của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX? So với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX có điểm gì mới?

Câu 2: (3,0 điểm)
Trong phong trào công nhân Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8/1925) có gì mới?

Câu 3: (5,0 điểm)
Trên cơ sở những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930, hãy phân tích vai trò của Người trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Câu 4: (3,0 điểm)
Trung ương Đảng, Chính phủ, Hồ Chủ tịch đã có những chủ trương và giải pháp gì để giải quyết hòa bình mối quan hệ Việt – Pháp từ ngày 6/3/1946 đến trước ngày 19/12/1946? Em có liên hệ gì với chủ trương, biện pháp của Đảng trong việc giải quyết vấn đề biển Đông hiện nay?

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 5: (3,0 điểm)
Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? Em có suy nghĩ gì về kết cục ấy?

Câu 6: (3,0 điểm)
Chứng minh từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX "Một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á"? Thời cơ, thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN?
.......HẾT......


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN
MÔN: LỊCH SỬ
Câu
Nội dung
ĐiểmCâu 1
(3,0điểm)
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)
Hãy phân tích bối cảnh lịch sử của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX? So với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX có điểm gì mới?
a. Bối cảnh lịch sử (1,5 điểm)
- Phong trào yêu nước chống pháp do giai cấp phong kiến lãnh đạo đã thất bại hoàn toàn, đầu thế kỉ XX cần có một xu hướng đấu tranh mới…
- Sự tác động của bối cảnh quốc tế ( Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc…) đã ảnh hưởng tới tư tưởng các nho sĩ yêu nước làm chuyển biến lập trường của họ theo xu hướng dân chủ tư sản ...
- Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp làm cho xã hội Việt Nam phân hóa giai cấp, từ đó dẫn tới nhiều xu hướng cách mạng mới…
b. Điểm mới (1,5 điểm)
- Mặc dù các phong trào vẫn do các nho sĩ yêu nước tiến bộ lãnh đạo, nhưng họ đã đoạn tuyệt con đường đấu tranh của giai cấp phong kiến cũ mà chủ trương đấu tranhtheo xu hướng mới – dân chủ tư sản.
- Phong trào đấu tranh không chỉ bó hẹp, đơn điệu ở hình thức đấu tranh vũ trang như trước nữa mà nó hết sức phong phú: Vũ trang bạo động (Đông Du), cải cách (Duy Tân), mở trường dạy học (Đông Kinh Nghĩa Thục...)0,5


0,5


0,5

0,75


0,75


Câu 2
(3,0điểm)Câu 2: (3,0 điểm)
Trong phong trào công nhân Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc bãi công của công nhân Ba Son ( tháng 8/1925) có gì mới?
- Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) có điểm mới:
- Trước khi có phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925), phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam còn lẻ tẻ, mang tính tự phát, đấu tranh nặng về kinh tế, giai cấp công nhân chưa thể hiện vị trí tiên phong của mình.
- Phong trào công nhân Ba Son là cuộc đấu tranh đầu tiên có tổ chức lãnh đạo, có sự đoàn kết quốc tế, đòan kết với các tầng lớp giai cấp khác.
- Có mục tiêu đấu tranh rõ ràng, không chỉ đấu tranh vì mục đích kinh tế mà còn đấu tranh vì mục tiêu
 
Gửi ý kiến