Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng tuyến
Ngày gửi: 20h:47' 26-03-2019
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 294
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TH & THCS LÃO HỘ( Đề thi có 01 trang )
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI - THCS CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018- 2019
Môn: Tin học
(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề )


Yêu cầu chung: Học sinh viết chương trình bằng ngôn ngữ Pascal. Tên các File chương trình được đặt là BAI1.PAS, BAI2.PAS, BAI3.PAS, BAI4.PAS, BAI5.PAS lưu trong thư mục có tên là số báo danh của thí sinh trên ổ cứng. Ví dụ: Do_Anh_Hao_01
Câu 1: (20 điểm)Chia hết
Cho hai số nguyên dương m, n và số nguyên dương k.
Đếm xem có bao nhiêu số tự nhiên trong đọan [m..n] chia hết cho k
Câu 2: (20 điểm)
Viết chương trình giải quyết các yêu cầu sau:
Một ngân hàng có mức huy động vốn với lãi suất hàng năm là 10%. Một người có số tiền là 10,000,000 đồng (Mười triệu đồng) và gửi tiết kiệm ở ngân hàng trên. Cứ sau mỗi năm tiền lãi được cộng gộp vào vốn để trở thành vốn mới để tính lãi cho năm sau. Hỏi để bao lâu ( bao nhiêu năm) người đó được 100,000,000 đồng (một trăm triệu đồng)?
Lưu ý: Số tiền 100,000,000 đồng là số tiền ít nhất có được sau khi gộp lãi vào vốn, không nhất thiết là phải số tiền chính xác cần tìm.
Câu 3: (20 điểm)
Viết chương trình giải quyết yêu cầu sau:
Trong một của hàng có các loại sơn 16kg, 17kg và 21kg. Một người khách cần mua 185kg. Hãy viết chương trình để tính và cho biết cần bán cho người khách nọ bao nhiêu thùng mỗi loại để không phải bán lẻ thùng nào.
Câu 4: (20 điểm)
Viết chương trình giải quyết yêu cầu sau:
Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N, Với 2<=N<=100. In ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn N và đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố.
Câu 5: (20 điểm)
Viết chương trình theo các yêu cầu sau:
-Nhập lần lượt dãy số gồm N số nguyên dương từ bàn phím (10<=N<=20).
- Chương trình thông báo kết quả ra màn hình gồm : Chuỗi ban đầu, chuỗi số được sắp xếp theo chiều tăng dần của các số chẵn và chuỗi số được sắp xếp theo chiều giảm dần của các số lẻ.
Ví dụ :
Moi ban nhap vao so N ( Với 10<=N<=20): 10
Moi ban nhap lan luot day so gom 10 so la cac so nguyen dương:
+ So thu 1: 3
+ So thu 2: 84
+ So thu 3: 75
+ So thu 4: 6
+ So thu 5: 69
+ So thu 6: 72
+ So thu 7: 33
+ So thu 8: 14
+ So thu 9: 17
+ So thu 10: 42
- Chuoi ban dau la:3, 84, 75, 6, 69, 72, 33, 14, 17, 42
- Chuoi sau khi sap xep tang dan cua cac so chan la: 6, 14, 42, 72, 84
- Chuoi sau khi sap xep giam dan cua cac so le la: 75, 69, 33, 17, 3
––––––––––––––––––– Hết ––––––––––––––––––––
Họ và tên thí sinh ........................................................................... SBD.......
Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Có thể làm bằng ccách khác)
Bài 1:(20 điểm)
var m,n,k,d,i:integer;
begin
repeat
write(`nhap doan m,n: `); readln(m,n);
write(`nhap so nguyen k: `); readln(k);
if (m<0) or (n<0) or (k<0) then writeln(`nhap lai!`);
until (m>0) and (n>0) and (k>0);
for i:=m to n do
if i mod k=0 then d:=d+1;
writeln(`co tat ca `,d,` trong doan`, m,`den `,n,` chia het cho `,k);
readln
end.
Bài 2:(20 điểm)
var thang : Byte ;
a , lai , b : Real ;
BEGIN
a:=10; b:=100;
thang :=1 ;
repeat
lai := a * 10 / 100 ;
a := a + lai ;
 
Gửi ý kiến