Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://facebook.com/groups/toantieuhocvietnam
Người gửi: Nguyễn Tiến Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:41' 02-05-2019
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
Đề 001. Bài 1.Tính nhanh :
25 × 4 − 0,5 × 40 × 5 × 0,2 × 20×0,25
1 + 2 + 8 + … + 128 + 256

Bài 2.Tìm hai số biết tổng hai số đó bằng
1
4
và thương của hai số đó cũng bằng
1
4.
Bài 3.Tìm 6 phân số mà mỗi phân số đó đều lớn hơn
3
5 và nhỏ hơn
5
6

Bài 4.Một thuyền máy đi trên một khúc sông từ A đến B. Khi xuôi dòng thì hết 3 giờ còn khi về ngược dòng nên mất 5 giờ. Hỏi khúc sông từ A đến B dài bao nhiêu biết vận tốc khi đi hơn vận tốc khi về là 12km/giờ.
Bài 5.An có một thửa ruộng hình tam giác vuông ABC, vuông góc tại A. Cạnh AB dài 40 m, cạnh AC dài 60m. An cắt ra một mảnh hình thang vuông AMNC có đáy lớn là cạnh AC của thửa ruộng và chiều cao 10m để trồng rau. Hỏi diện tích còn lại của thửa ruộng?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề 002.
Bài 1.Tìm x , biết:
2
5
3
5×𝑥
4
7
1
3
4
7

Bài 2.Cho một số có hai chữ số, Biết rằng nếu viết thêm một chữ số vào bên phải số đó ta được một số mới lớn hơn số đã cho là 555 đơn vị. Tìm số có hai chữ số đó?
Bai 3.Cho số
3𝑎2𝑏. Tìm chữ số thích hợp thay cho a và b để số đã cho chia hết cho 2,3 và 5
Bài 4.Mẹ cho hai anh em Quân và Minh một số tiền để mua sách. Số tiền của Minh bằng
3
5 số tiền của Quân. Nếu Minh cho Quân thêm 10 ngàn đồng thì số tiền của Minh chỉ còn bằng
1
3 số tiền của Quân. Hỏi lúc số tiền lúc đầu mẹ cho mỗi người?
Bài 5.Người ta làm một vườn hoa hình vuông chính giữa một cái sân cũng hình vuông. Tổng chu vi của cái sân và vườn hoa là 128m. Diện tích vườn hoa kém diện tích cái sân là 512
𝑚
2. Tìm diện tích vườn hoa và diện tích cái sân.
 
Gửi ý kiến