Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Toản
Ngày gửi: 23h:21' 27-09-2019
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 225
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ 17
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
Khóa ngày : 20/3/2012
Môn : HÓA HỌC
Đáp án có 3 trang, gồm 4 câu.

Câu ( 5 điểm)
a.Có các phản ứng sau:
MnO2 + HClđặc khí X + …
KClO3 khí Y + …
NH4Cl(r) + NaNO2(r) khí Z + …
FeS + HCl khí M + ...
Cho các khí X, Y, Z , M phản ứng với nhau (từng đôi một) ở điều kiện thích hợp .Hãy hoàn thành và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
b. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Na và y mol Al vào nước thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Hãy viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và lập biểu thức tính V theo x và y.
Đáp án:
a.MnO2 + 4HClđặc Cl2 (X) + MnCl2 +2H2O 0,5 đ
2KClO3 3O2 (Y) + 2KCl 0,5 đ
NH4Cl(r) + NaNO2(r) N2 (Z) + NaCl + 2H2O 0,5 đ
FeS + 2HCl H2S (M) + FeCl2 0,5 đ
Cl2 + H2S 2HCl + S 0,5 đ
3O2 + 2H2S 2H2O + 2SO2
N2 + O2 2 NO 0,5 đ

b.
Na + H2O NaOH + ½ H2 0,5 đ
x x x/2
NaOH + Al + H2O NaAlO2 + 3/2 H2 0,5 đ
y y 3y/2
Do hòa tan hết hỗn hợp nên nhôm phản ứng hết. 0,5 đ
V = 22,4(x/2 +3y/2) 0,5 đ

Câu ( 5 điểm)
a.Viết các đồng phân chứa vòng benzen của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C7H8O .
b. Hòan thành sơ đồ sau và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra dưới dạng công thức cấu tạo(có kèm điều kiện phản ứng).
A B + C
B + C D
D + H2O E
E + O2 F + H2O
F + E C4H8O2 +H2O
Đáp án:
a. 5 cấu tạo x 0,5 đ

b. 5 phản ứng x 0,5 đ
A: CH4 B: C2H2 C:H2 D:C2H4 E:C2H5OH F: CH3COOH
C4H8O2: CH3COOC2H5
Điều kiện của phản ứng
1.1500 0C, làm lạnh nhanh
2.Pd, t0
3.H2SO4 l
4.Men giấm.
5.H2SO4 đđ,t0
Câu 3:( 5 điểm)
Cho 5,4 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 5,68 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch HCl (loãng, dư), sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,56 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất.
a.Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định các chất có trong Y và Z.
b.Tính phần trăm khối lượng của các chất trong X .
Đáp án:
a.
Do Zn có tính khử mạnh hơn Fe và mZ > mX nên Zn hết,Fe dư.
Dung dịch thu được chỉ có 1 muối duy nhất là FeCl2
Vậy Z gồm: Fe dư và Cu. 0,5 đ
Gọi a,b và x lần lượt là số mol Zn bđ, Fe bđ và Fe phản ứng.
Zn + CuSO4Cu + ZnSO4 0,5 đ
a a a
Fe + CuSO4 Cu + FeSO4 0,5 đ
x x x
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 0,5 đ
0,01 0,01
Y gồm: ZnSO4 và FeSO4 0,5 đ
b.
nFe dư = 0,01
Ta có:
65a + 56b = 5,4 (1) 0,5 đ
 
Gửi ý kiến