Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Nga
Ngày gửi: 20h:17' 30-01-2021
Dung lượng: 35.2 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
SỞ GDVÀ ĐTBÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT
THI GIẢI BÀI TẬP BẢNG TIN
MÔN: TIN HỌC 10
Đợt 1: Từ 20/11/2020 đến 26/3/2021Tổng quan về các bài thi trong đề:

Tên bài
Tên file chương trình
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra

Bài 1
Đếm số nguyên tố
NGUYENTO.*
NGUYENTO.INP
NGUYENTO.OUT

Bài 2
Chuẩn hóa xâu
CHUANXAU.*
CHUANXAU.INP
CHUANXAU.OUT

Bài 3
Chia hết
CHIAHET.*
CHIAHET.INP
CHIAHET.OUT

Bài 4
Phân nhóm
PHANNHOM.*
PHANNHOM.INP
PHANNHOM.OUT

Dấu (*) trong tên file chương trình được thay thế bằng PAS, C hoặc CPP tuỳ theo thí sinh viết chương trình bằng ngôn ngữ Pascal, C hoặc C++
Bài 1: Đếm số nguyên tố (6điểm)
Cho dãy số gồm N số.
Yêu cầu:Đếm số nguyên tố trong dãy.
Dữ liệu vào:Cho trong file văn bản NGUYENTO.INP gồm:
Dòng đầu tiên ghi 1 số nguyên N là số phần tử của dãy.
Dòng thứ hai ghi Nsố của dãy số.
Các số cách nhau bởi ít nhất một khoảng trắng.
Kết quả:Đưa ra file văn bản NGUYENTO.OUT là
- Dòng 1 ghi các số nguyên tố của dãy giữ nguyên thứ tự xuất hiện (mỗi số cách nhau một dấu cách).
- Dòng 2 ghi số lượng số nguyên tố trong dãy.
- Dòng 3 ghi tổng của các số nguyên tố trong dãy.
Ví dụ:
NGUYENTO.INP
NGUYENTO.OUT

6
6 8 7 1 8 2
7 2
2
9


Bài 2: Chuẩn hóa xâu (6 điểm)
Gồm 1 xâu
Yêu cầu: Cho xâu S ban đầu, hãy chuẩn hóa xâu.
Dữ liệu vào: từ tệp văn bản CHUANXAU.INP gồm:
– Dòng 1 ghi số nguyên N (1 ≤ N ≤ 1000);
– N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một xâu S (độ dài tối đa 100 kí tự).
Kết quả: ghi ra tệp văn bản CHUANXAU.OUT gồm N dòng là kết quả xâu sau khi chuẩn hóa.
Xâu chuẩn hóa là không có dấu cách đầu xâu, cuối xâu, giữa 2 từ liền nhau có duy nhất 1 dấu cách và kí tự đầu tiên 1 từ viết hoa.
Ví dụ:

CHUANXAU.INP
CHUANXAU.OUT

1
Phù cÁt


Bài 3: Chia hết (4 điểm): Cho dãy gồm n số nguyên dương và một số nguyên K. Bạn hãy giúp Tèo tìm ra đoạn con dài nhất gồm các phần tử liên tiếp sao cho tổng các phần tử này chia hết cho K.
Dữ liệu vào:
- Dòng 1 là N và K (1<=n, k<=105)
- Các dòng sau là danh sách n phần tử (0<=Ai<=109)
Kết quả:
- Là độ dài lớn nhất tìm được.
Ví dụ
CHIAHET.INP
CHIAHET.OUT

9 4 3 9 9 5 1 1 10 3 5
6


Bài 4 Phân nhóm (4 điểm):Trong buổi sinh hoạt ngoài trời của lớp, cô giáo muốn chia cả lớp thành hai đội để chơi kéo co.
Yêu cầu: Hãy giúp cô giáo tìm cách chia nhóm sao cho công bằng nhất theo cả hai tiêu chí sau:
1. Số lượng thành viên của hai nhóm chênh lệch nhau không quá 1
2. Sự chênh lệch giữa tổng khối lượng các thành viên trong mỗi nhóm là ít nhất
Dữ liệu vào: Dòng đầu của mỗi test là một số nguyên dương N (2 ≤ N ≤ 100) cho biết số lượng học sinh trong lớp , N dòng tiếp theo cho biết khối lượng của từng học sinh, khối lượng có giá trị trong khoảng [1..500]
 Kết quả: Hãy xuất kết quả trên một dòng là hai số nguyên được sắp không giảm thể hiện tổng khối lượng các thành viên của hai nhóm.
Ví dụ
input
3 100 90 200
output
190 200
Cách phân nhóm tối ưu thỏa yêu cầu: (100 , 90) và (200)
-------------------HẾT-------------------
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2:
SỞ GDVÀ ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHÙ CÁT

KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020-2021
Hướng dẫn chấm môn: Tin học

Bài 1(6 điểm)
NGUYENTO.INP
NGUYENTO.OUT
NGUYENTO.INP
NGUYENTO.OUT

7
5 1 15 4 20 2 8
5 2
2
7

6
6
 
Gửi ý kiến