Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 14h:34' 10-11-2021
Dung lượng: 112.0 KB
Số lượt tải: 552
Số lượt thích: 0 người

UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BẮC CƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ GIẤY THI
Kỳ thi Chọn HSG cấp trường khối 7 THCS
Năm học 2018-2019

Hội đồng coi thi:…............……………………………...…….…
Bài thi môn:……………….......………Ngày thi………....……..
Họ và tên thí sinh:………......…………………..…………….…
Ngày, tháng, năm sinh:……...……………Dân tộc……........…..
Nơi sinh:…………………….......……………………...………..
Số báo danh (Do thí sinh ghi):
Chú ý: Số phách do Trưởng ban chấm thi ghi. Thí sinh không được
Đánh số, ký tên hay viết một dấu hiệu gì vào tờ giấy thi. Trái với điều
này thí sinh sẽ bị loại.

-----------------------------------------------------------------------

1

UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BẮC CƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ GIẤY THI
Kỳ thi Chọn HSG cấp trường khối 7 THCS
Năm học 2017-2019

Hội đồng coi thi:…............……………………………...…….…
Bài thi môn:……………….......………Ngày thi………....……..
Họ và tên thí sinh:………......…………………..…………….…
Ngày, tháng, năm sinh:……...……………Dân tộc……........…..
Nơi sinh:…………………….......……………………...………..
Số báo danh (Do thí sinh ghi):
Chú ý: Số phách do Trưởng ban chấm thi ghi. Thí sinh không được
Đánh số, ký tên hay viết một dấu hiệu gì vào tờ giấy thi. Trái với điều
này thí sinh sẽ bị loại.

-----------------------------------------------------------------


UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI KỲ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS BẮC CƯỜNG Lớp 7 - THCS
Năm học 2018-2019
Đề thi: Môn Tiếng Anh
Khóa thi ngày 30 tháng 3 năm 2019
Thời gian làm bài: 150 phút
( không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 08 trang)


Điểm bài thi


Bằng số:…………………………….................................

Bằng chữ:……………………………..............................

Giám khảo số 1:

……………………………………
Giám khảo số 2:

……………………………………

Lưu ý: - Thí sinh không sử dụng bất kể tài liệu nào, kể cả từ điển.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi, ghi câu trả lời vào các ô cho sẵn ở cuối các phần.
- Riêng phần trắc nghiệm thí sinh chỉ ghi đáp án A, B, C hoặc D vào ô cho sẵn.
- Giám thị không giải thích gì thêm.

PART I. LISTENING .(20 PTS).
The Examiner plays the tape twice , the examiners don’t explain anything.
Listen to a conversation between Daniell and Maria. (Track 24)
Question1: Listen and complete sentences. (10 pts)
Daniel: Are you studying this (1)……………….?
Maria: No, I’m not. I don’t usually (2)………………. at weekends.
Daniel: Would you like to go to the Language Study Fair with me?
Maria: Of course. (3)……………….is it taking place?
Daniel: It’s taking place between 12th and 14th of May at the National
Education Centre. It aims to answer all (4)…...........questions about
self-study,whatever your level is. Here’s the brochure.
Maria: That’s (5)……………………. . Is there anything else?
Your answers: 1..................; 2.....................; 3…………….; 4 ...............; 5................
Question 2 : Listen and choose the best answer (10pts)
6. When will the fair take place?
A.at the weekend B. between 10th and 12th
C. during summer D. between 12th and 14th
7. The fair aims to answer all questions about …………….
A. higher study B. self-study C. group work D. language study
8. What time will Daniel and Maria meet?
A. at 2.30 B. at 3 C. at 3.30 D. at 4
9. How much does the ticket cost for a full-time student?
A. $3 B. $4 C. $5 D. $6
10. How will Daniel book the tickets?
A. book online B. buy at the ticket booth
C. buy from a friend D. call the hotline
Your answers: 6...............; 7..................; 8………….; 9 ............; 10...............
PART II: GRAMMAR AND VOCABULARY (60pts)
Question 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Write your answers in the spaces provided (0,3p)
11. A. lived B. needed C. played D. opened
12. A. surface B. classmate C. grade D. place
13. A. head B. steak C. dead D. meant
Your answers: 11...............;12..................; 13…………;
Question 4 . Choose the word whose stress pattern
No_avatar

cô giáo cho em xin file phần nghe với ạ.

 

 
Gửi ý kiến