Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG hóa 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Thuý Hoà
Ngày gửi: 17h:09' 24-08-2018
Dung lượng: 208.5 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019
________________________________________________________


ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC
Ngày thi: 24/7/2018
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề)
(Đề thi có 01 trang)

Câu 1: (3,5 điểm)
1/ Xác định các chất A, B, C, D trong dãy biến đổi hóa học sau và viết phương trình phản ứng? ( Biết mỗi chữ cái A, B, C, D ứng với công thức hóa học của một chất và dung dịch của chất C làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh)
Fe  A  B  C
(2)
(4) D
2/ Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
CaO + H3PO4 – Ca3(PO4)2 + H2O
Fe3O4 + HCl –FeCl2 + FeCl3 + H2O
FeS2 + O2 –Fe2O3 + SO2
C4H10 + O2 – CO2 + H2O
Câu 2: ( 3,0 điểm) Cho hình vẽ sau

Đây là sơ đồ điều chế khí gì? Cho biết A có thể là những chất nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra?
Tại sao phải cho một ít bông ở đầu ống nghiệm?
Khi muốn kết thúc thí nghiệm ta nên tắt đèn cồn hay rút ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm trước? Tại sao?
Câu 3 : (4,5 điểm)
1/ Nguyên tử R nặng 5,31.10-23 g. Hãy cho biết đó là nguyên tử của nguyên tố hóa học nào? Tính số phân tử nước có trong một giọt nước có khối lượng 0,05g?
( Biết 1 đvC = 1,66.10-24 g; N = 6.1023)
2/Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X
Câu 4: ( 2,0 điểm)
Dùng phương pháp hóa học để phân biệt 4 khí sau: cacbon oxit, oxi, hiđrô, cacbon đioxit.
Câu 5: ( 3,0 điểm)
Làm lạnh 805 gam dung dịch bão hòa MgCl2 từ 600C xuống còn 100C thì có bao nhiêu gam tinh thể MgCl2.6H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết rằng độ tan của MgCl2 trong nước ở 100C và 600C lần lượt là 52,9 gam và 61,0 gam.
Câu 6: (4,0 điểm)
Khử hoàn toàn 2,4gam hỗn hợp CuO và oxit sắt bằng hiđro dư, đun nóng; sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn vừa thu được bằng dung dịch axit HCl (dư), khi phản ứng kết thúc, thu được 0,448 lit khí hiđro (ở đktc).  
a.      Xác định công thức phân tử của oxit sắt.
b.      Tính khối lượng của mỗi oxit kim loại có trong 2,4 gam hỗn hợp ban đầu.
(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố theo đvC như sau: Cu= 64, Fe= 56, Mg=24, O=16, Cl=35,5, N=14, Na = 23).
---Hết---Họ và tên thí sinh:……………………………………………………...Số báo danh:…………………...

Chữ ký Giám thị 1:……………………………. Chữ ký Giám thị 2:…………………………….
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC
Câu 1: (3,5điểm)
1. A. Fe3O4 B. H2O C. NaOH D. H2
3Fe + 2O2 Fe3O4
Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O
2H2O + 2Na 2NaOH + H2
2H2O  2H2 + O2
2.
a. 3CaO + 2H3PO4 Ca3(PO4)2 + 3H2O
b. Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
c. 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2
d. 2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2: (3,0 điểm)
Sơ đồ điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm
A có thể là KMnO4 hoặc KClO3 và MnO2
2KMnO4 K2MnO4 +MnO2+ O2
2KClO3 2KCl + 3O2
- Cho 1 ít bông để ngăn không cho bột chất rắn đi theo luồng khí sinh ra
- Ta rút ống dẫn khí ra trước khi tắt đèn cồn
 
Gửi ý kiến