Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi chuẩn câu trúc của bộ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Dang Tim
Ngày gửi: 16h:40' 16-05-2017
Dung lượng: 186.8 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ THPH QUỐC GIA NĂM 2017
Đề số 1
(Thời gian làm bài 50 phút)
===========
Cho hằng số Plank h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; điện tích nguyên tố
e = 1,6.10-19C; số Avogadro NA = 6,02.1023mol-1.
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì và biên độ . Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 3: Dao động tắt dần
A. có biên độ giảm dần theo thời gian. B. luôn có lợi.
C. có biên độ không đổi theo thời gian. D. luôn có hại.
Câu 4: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.
C. Ở VTCB, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không
D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ . Cơ năng của vật dao động này là
A. . B. C. . D. .
Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ (x tính bằng cm,
t tính bằng s). Tại thời điểm , chất điểm có li độ bằng
A. 2 cm. B.. C. – 2cm. D. .
Câu 7: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy
. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Cho hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số, biên độ lần lượt là và ;cho
. Khi biên độ của dao động tổng hợp là 9 cm thì biên độ là
A. . B.. C. . D. .
Câu 9: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có g = 10 m/s2. Biết độ lớn vận tốc của vật ở vị trí thấp nhất bằng 40cm/s và độ lớn gia tốc của vật ở vị trí cao nhất bằng 1m/s2. Biên độ cung của dao động bằng
A. 1,6m. B. 0,16m. C. 1,16m. D. 1m.
Câu 10: Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8 m/s2. Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12,5 m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ
A. 40 km/h B. 72 km/h C. 24 km/h D. 30 km/h
Câu 11: Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước dao động điều hoà với tần số 15 Hz, cùng pha.Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn d1 = 14,5 cm và d2 = 17,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác.Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 15 cm/s B. 22,5 cm/s C. 30 m/s D. 5 cm/s
Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều điện áp thì cường độ dòng điện qua mạch . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch bằng
A. 90 W B. 90 W C. 360 W D. 180 W
Câu 13: Đặt điện áp vào cuộn cảm thuần có độ tự cảm . Ở thời điểm khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A.Biểu thức của
 
Gửi ý kiến