Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi chứng chỉ A quốc gia lần -2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sở giáo dục tiền giang
Người gửi: Nguyễn Văn Thế (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:56' 08-06-2008
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
UBND Tỉnh Tiền Giang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề chính thức KỲ THI CHỨNG CHỈ A QUỐC GIA
NGOẠI NGỮ ANH – Khóa ngày 09-3-2008
Thời gian làm bài : 30 phút ( không kể thời gian giao đề )


PAPER III: LISTENING COMPREHENSION

PART I: Listen to the story in the tape two times then choose ONE statement ( A,B,C or D ) which you think fits best in each case:

Mr. Harris likes to book his summer holiday in:
A. Switzerland B. Egypt
C. Greece D. Australia
2. From the hotel to the beach, it’s about:
A. ten-minute walk B. twenty-minute walk
C. two-minute walk D. half-an-hour walk
3. The Great Pyramid is nearly……….years old.
A. forty thousand B. four thousand
C. four and a half thousand D. a half thousand
4. The ship is going through:
A. the English Channel B. the Nile River
C. the Thames River D. the Suez Canal
5. It will take them only………..to get to Cairo.
A. one hour B. three hours
C. two hours D. one and a half hours

PART II: Listen to the story in the tape two times, then fill in the numbered blanks with the information from the tape:

Salesman: Hello! May I help you ?
Mr. Warner: Yes. We’re…( 1 )…a car. For my wife.
Mrs. Warner: Yes.
Salesman: Well, we have several good cars…( 2 )….The Jaguar over there is in perfect
condition.
Mr. Warner: Aha….anything else?
Salesman: The red Vauxall is a…( 3 )…too.
Mrs. Warner: Oh, I like the Vauxall. And it’s…( 4 )…than the Jaguar, isn’t it ?
Salesman: …( 5 )….But it’s not as comfortable of course.
Mr. Warner: What else is there.
Salesman: Well, there’s the little Hillman…( 6 )….That’s a very good town car.
Mr. Warner: Ah. And that Hillman’s more economical than the others.
Salesman: That’s right.
Mrs. Warner: I like the Vauxall more than the little Hillman, and…( 7 )….
Mr. Warner: But it’s bigger and harder to park. Remember you haven’t learned to drive yet.
Mrs. Warner: I know. But the Vauxall is…( 8 )…than the Hillman, and the boot’s larger.
Salesman: When are you having your first driving lesson ?
Mrs. Warner: …( 9 )….
Salesman: Oh, then you need the car right now.
Mr. Warner: Mm. You’re quite sure you want the Vauxall ?
Mrs. Warner: Yes.
Mr. Warner: Right. Um. …( 10 )…is it ?
Salesman: 1785. It’s a real bargain. You won’t regret it.
Mr. Warner: I hope you’re right.

.PART III : Listen to the story in the tape two times then state whether these sentences are TRUE or FALSE:

Mr. Brown usually goes shopping for his wife every Saturday.
He usually has a lot of drinks every time he meets his friends.
He usually comes back home by bus.
Last Saturday, he came back home by taxi.
His wife was happy when he was back home.
He bought some steak at the butcher’s.
The baker’s didn’t have any bread.
He got a dozen rolls instead.
After shopping, he came back home immediately.
He drank too much last Saturday.
-------------------------------------------------The end -------------------------------------------------------
 
Gửi ý kiến